Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 7319
Karar Tarihi: 04/10/2017
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/10/2017 tarihli toplantısına;
1. Ekteki “Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın ve “Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazetede Yayınlanmasına,
2.”Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın ve “Zorunlu Petrol stoku ve Geilr Payı Yükümlülüklerine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar2ın eklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine,
karar verimiştir.