30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Zorlu Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali ÇED Raporu Olumlu

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından yapılması planan Alaşehir III Jeotermal Enerji Santrali projesi Nihai Olumlu ÇED raporu kabul edildi.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Manisa ili, AlaĢehir ilçesi sınırları içerisinde Alhan mahallesi mevkiinde Alaşehir-III Jeotermal Enerji Santrali (JES)‟nin yatırımı planlanmaktadır.

Alaşehir-III Jeotermal Enerji Santralinin toplam kurulu gücü 50 MWe‟dir. Hedeflenen kurulu gücün yaklaşık 37,450 MWe‟lik kısmının Double Flash teknolojisi ile 12,550 MWe‟lik kısmının ise Binary Sistem teknolojisi ile elde edilmesi planlanmaktadır. Ancak söz konusu kurulu güç dağılımları ve teknoloji tipi, kuyuların tamamında gerçekleştirilecek kuyu testleri sonrasında kuyu performanslarına göre netlik kazanacaktır. Buna göre kuyu performansları dikkate alınarak, projede toplam kurulu gücün sadece Binary Sistem teknolojisi olabilmesi de söz konusu olabilecektir. Bu bağlamda, işbu projede her iki teknolojinin de kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Jeotermal enerji santralinde üretilmesi hedeflenen yıllık enerji miktarı 350 GWh/yıl olup, üretilecek enerjinin 154 kV gerilime sahip enerji iletim hattı ile Alaşehir JES Trafo Merkezine aktarılarak enterkonnekte sisteme verilmesi planlanmaktadır.

ÇED raporuna konu jeotermal santral alanı 81.871,704 m2 ‟lik (8,19 ha) olup, toplam 28 adet sondaj kuyusunun uygun olanlarından 15 adedinin üretim kuyusu ve 13 adedinin re-enjeksiyon kuyusu olarak işletilmesi planlanmaktadır

MANİSA İli ALAŞEHİR, ilcesinde ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.tarafından yapılması planlanan ALASEHIR-III JEOTERMAL ENERJI SANTRALI projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde MANİSA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.