30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji Yapılabilir ve Hatta Daha Ucuz Olur”

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Enerji İzleme Grubu (Energy Watch Group, EWG) ve LUT Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ilk defa negatif emisyon teknolojileri üzerine inşa edilmemiş, uygun maliyetli, tüm sektörleri kapsayan, teknoloji yönünden zengin ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir 1,5°C senaryosu ana hatlarıyla ortaya çıkarıldı.

Elektrik, ısınma, ulaşım ve desalinizasyon sektörlerinde 2050 yılına kadar toplam küresel enerji dönüşümünün simüle edildiği çalışmada, 14 bilim insanından oluşan ekibin teknik ve finansal modellemeleri, dört buçuk yıl süren araştırma ve veri toplama sürecine dayanıyor.

Söz konusu çalışma kapsamında, yüzde yüz yenilenebilir enerjiye dayanan enerji dönüşümünün, mevcut fosil yakıt ve nükleer enerjiye dayalı sisteme kıyasla daha uygun maliyetli olduğunu ve enerji sektörünün sera gazı emisyonlarının 2050’den önce bile sıfırlanabileceği öngörülüyor.

Analize göre, güçlü bir politika çerçevesinin uygulamaya konması halinde, 2050’den önce yüzde yüz yenilenebilir enerjiye dayalı küresel enerji sistemine dönüşüm mümkün.

Yapılan çalışmanın dikkat çekici bazı önemli sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

– Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş, tüm sektörlerin elektrifikasyonunu gerektiriyor. 2050’ye gelindiğinde toplam elektrik üretimi, 2015 yılındaki üretimden dört ila beş kat daha yüksek olacak. Buna göre, 2050’deki elektrik tüketimi, birincil enerji tüketiminin yüzde 90’ından fazlasına denk gelecek. Aynı zamanda, tüm sektörlerdeki fosil yakıtlar ve nükleer enerji kaynaklarının tüketimi tamamen sona erecek.

– Yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemindeki küresel birincil enerji üretimi, şu enerji kaynaklarından karşılanacak: Güneş enerjisinin payı yüzde 69, rüzgâr enerjisinin payı yüzde 18, hidroelektrik kaynakların payı yüzde 3, biyoyakıtların payı yüzde 6 ve jeotermal enerjinin payı da yüzde 2 olarak öngörüldü.

– 2050 itibarıyla, rüzgâr ve güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam güç arzının %96’sını karşılayacak. Yenilenebilir enerji üretimi; dağıtık, yerel ve bölgesel üretime dayanacak.

– Yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemi daha uygun maliyetli: Sürdürülebilir bir enerji sisteminde enerji maliyetleri, 2015 yılında 54 €/MWh iken, 2050 yılında 53 €/MWh’a düşüyor.

– Tüm sektörlerdeki dönüşüm, enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarını her yıl yaklaşık 30 Gt CO2-eq (Gigaton karbondioksit eşdeğeri) azaltacak ve 2050 yılına gelindiğinde enerji sektörü kaynaklı emisyonlar sıfırlanacak.

– Yüzde 100 yenilenebilir elektriğe dayalı enerji sistemi, küresel ölçekte 35 milyon kişiyi istihdam edecek. 2015 yılında yaklaşık dokuz milyonluk istihdam sağlayan kömür madenciliği, 2050 yılında tamamen sonlanacak ve yenilenebilir enerji sektörü tarafından yaratılacak 15 milyon yeni işle dengelenecek.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.