30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km’lik bir uzunluğa sahip olup, Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden biridir.

Yusufeli Barajı ve HES, DSİ Genel Müdürlüğü’nün Çoruh Nehri üzerinde gerçekleştireceği 10 projesinden biridir. Bu projeler, Türkiye’nin toplam enerji üretiminin yaklaşık % 8’ini, hidroelektrik santrallerinden elde edilen toplam enerjinin ise yaklaşık % 34’ünü oluşturacaktır. Nehrin en yukarı kısmındaki Laleli ile en aşağı kısmındaki TBMM 85. Yıl Muratlı baraj yerleri arasındaki 1,430 m’lik kot farkı; 2,536 MW’lik kapasiteyle yılda 8,322 GWh’lik elektrik üretimi için kullanılacaktır.

Yusufeli Barajı ve HES, tamamlandığında temelden 270 m yüksekliği ile dünyanın en yüksek kaya dolgu barajlarından biri olacaktır. Tesisin Türkiye enerji üretimine 540 MW’lik (3 x 180 MW) kurulu güç ile katkıda bulunması beklenmektedir. Yüksek kurulu gücü ve yıllık elektrik üretimi (1,705 GWh/yıl) ile ülkemiz yıllık enerji ihtiyacının % 0.6’sını karşılayacak ve Türkiye’nin uzun vadeli enerji hedefleri çerçevesinde önemli bir yere sahip olacaktır.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesinin Önemi

Yusufeli Barajı ve HES Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun vadeli enerji vizyonunun içinde yer alan, önemli bir yatırım projesidir.

Proje ülkemiz için refah, çağdaşlık, gelişmişlik, ulusal enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve bölgesel kalkınma adına hayati önem taşımaktadır.

İnşaat sırasında ihtiyaç duyulacak personel sayısı ortalamada yaklaşık 1 200 kişidir. Projenin yoğun dönemlerinde ise yaklaşık 1 800 personel çalıştırılacaktır. Bölgede, inşaat süresince çalışanlar ve aileleriyle birlikte önemli ölçüde insanın geçimine imkân sağlanacaktır. 2/8

Tamamlandığında, üreteceği yıllık ortalama 1,705 milyar kWh enerji ile ekonomimize yılda 152 milyon ABD Doları katma değer temin edecektir.

Proje ile 850 milyon ABD Doları tutarında bir yatırım gerçekleşecek ve bölge halkı için iş imkânlarının dışında sosyal ve ekonomik kalkınma imkânları da ortaya çıkmış olacaktır. Ayrıca yörede zor şartlar sunan mevcut yol, köprü, elektrik hatları gibi altyapı faaliyetlerinin en çağdaş tekniklerle yenilenmesi sağlanacaktır.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projenin Gerçekleştirilme Süresi

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, işe başlama tarihinden itibaren 88 ay (yaklaşık 7.5 yıl) içinde tamamlanacak ve işletmeye alınacaktır. Tesis inşaatına 2006 yılında başlaması ve 2013 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Baraj inşaatın başlamasından 79 ay sonra su tutmaya başlayacaktır. Artvin – Erzurum ve Artvin – Bayburt relokasyon yollarının yapımı inşaat faaliyetlerinin başlamasından 75,5 ay sonra tamamlanacaktır. Böylece relokasyon yolları su tutulmadan 3,5 ay önce tamamlanmış ve hizmete girmiş olacaktır.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projeyi Gerçekleştirecek Olan Konsorsiyumun Yapısı

Yusufeli Projesi’ni gerçekleştirecek olan Konsorsiyum, projenin sahibi olan DSİ’nin (İdare) müteahhidi olacak ve proje yatırımı için gerekli fon, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından sağlanacaktır. Bu bağlamda projeyi gerçekleştirecek Konsorsiyumun yapısı aşağıdaki şekildedir:

Firma Adı Rolü
İnşaat İşleri Grubu Doğuş İnşaat ve Tic. A. Ş.İstanbul / Türkiye Konsorsiyum Lideri
Elektromekanik İşler Grubu ALSTOM İsviçre Ltd. Beden/ İsviçre Elektromekanik İşler Grubu Lideri
ALSTOM POWER Hydraulique
Levallois-Perret/Fransa
ALSTOM POWER Hydro
Grenoble/Fransa
ALSTOM Brazil Ltda
Sao Paulo/Brezilya
Mühendislik ve Müşavirlik İşleri Grubu Coyne & Bellier (C&B)
Grennevilliers Cedex/Fransa
Mühendislik ve Müşavirlik
İşleri Grubu Lideri
Dolsar Mühendislik Ltd. Şirketi,
Ankara/Türkiye

 

Projenin Başlıca Özellikleri

Projenin Konumu

Proje, Artvin İli’nin yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer almaktadır. Türkiye sınırları içinde Çoruh Nehri’nin yaklaşık uzunluğu ve su toplama alanı sırasıyla 390 km ve 19,750 km2 ’dir (bütün Türkiye’nin yaklaşık yüzde 2,53’ü).

Baraj Özellikleri

Tip : Kaya dolgu
Kret Kotu : 719.00 m
Talveg Kotu : 496.00 m
Nehir Yatağından Yükseklik : 223.00 m
Kret Uzunluğu : 410.00 m
Kret Genişliği : 15.00 m
Baraj Dolgu Hacmi : 20,240,000 m3

Rezervuar Özellikleri
Normal (Yüksek) Su Seviyesi : 710.00 m
Maksimum Su Seviyesi : 712.20 m
Düşük (Minimum işletme) Su Seviyesi : 670.00 m
Toplam Depolama Kapasitesi (710 m Kotunda) : 2,130 × 106 m3
Etkin Depolama Kapasitesi : 1,080 × 106 m3
Rezervuar Yüzey Alanı (710 m Kotunda) : 33 × 106 m 2
Yıllık Ortalama Akım : 3,777 x 106 m3

Dolusavak
Tip : Enerji dağıtıcı etekli kapaklı şüt
Boşaltma Kapasitesi : 8,000 m3 /s
Dolusavak Eşik Kotu : 695.00 m
Dolusavak Kapak Üst Kotu : 710.50 m

Dipsavak
Tip : Tünel
Su Alma Yapısı Eşik Kotu : 552 m

Çevirme/Derivasyon Yapıları
Tip : Tünel, 2 hat
Tünel-1 : At nalı biçiminde
Tünel-2 : Yukarı kısmı yarım daire, aşağı kısmı dikdörtgen (ters- U), (7 x 7 m)
Tünel-1 Çap : 10.00 m
Tünel-1 Uzunluk : 1,257.46 m
Tünel-2 Çap : 7.00 m 4/8
Tünel-2 Uzunluk : 1,306.23 m
Projelendirme Kapasitesi : 1,530.00 m3 /s (526 m kotunda)

Santral Binası
Tip : Yer altı, kesiti mantar şeklinde
Uzunluk : 109.90 m
Genişlik : 21.40 m
Yükseklik : 45.20 m

Türbin
Tip : Düşey şaftlı Francis
Sayı : 3 birim
Maksimum Debi : 3 × 107.00 m3 /s = 321 m3 /s

Jeneratör
Tip : Senkronize dikey bacalı
Sayı : 3 birim
Birim Kapasitesi : 200 MVA
Kurulu Kapasite : 540 MW (3 × 180 MW)
Faz Arası Voltaj : 14.40 kV
Frekans : 50.00 Hz
Devir Hızı : 214 d/d

Transformatör Girişi
Tip : Yer altı, kesiti mantar şeklinde
Kablo Tüneli Dahil Yükseklik : 19.50 m
Genişlik : 16.90 m
Uzunluk : 91.40 m

Kuyruk Suyu
Tip : Beton kaplı yuvarlak kesitli tünel
Sayı : 3 hat – 1 hat
Çap : 5.70 – 8.10 m, 10.80 m
Uzunluk : Merkezden birleşme yerine kadar No.1 – 95.16 m Merkezden birleşme yerine kadar No.2 – 102.51 m Merkezden birleşme yerine kadar No.3 – 93.09 m Birleşme yerinden giriş yerine kadar 279.73 m

Kablo Başlığı Çıkış Sahası
Tip : Açık hava
Ana Platform Kotu : 565.00 m
Şalt Sahası Tip : Açık havada Kot : 925.00 m
Genişlik : 149.00 m Uzunluk : 215.00 m 5/8

İletim Hattı
Tip : Kendi destekli çelik kule, çift ve tek devre hat
Voltaj : 380 kV
Uzunluk : 3 devre x 7.5 km (kablo başlığı çıkış sahası ve şalt sahası arası)

Varyant Yolları
Toplam Uzunluk : 13.1 km
Tünel Uzunluğu : 5.2 km
Yol Platformu Genişliği : 12 m
Tünel Genişliği : 10 m

Servis Yolları
RY-1 (Kablo Başlığı Çıkış Sahasına), Uzunluk : 700.0 m
RY-2 (Çıkış Kapılarına), Uzunluk : 1,300.0 m
RY-3 (Baraj Kretine), Uzunluk : 190.0 m
RY-4 (Baraj Kretine), Uzunluk : 2,000.0 m
RY-5 (Şalt Sahasına), Uzunluk : 2,900.0 m

Köprüler
Geçici Köprülerin Sayısı : 2
Geçici Köprülerin Uzunluğu : 100 m
Kalıcı Çelik Köprülerin Sayısı : 4
Kalıcı Çelik Köprülerin Uzunluğu : 200 m
Menfez Sayısı : 1
Menfez Uzunluğu : 60 m

Relokasyon Yolları
Artvin-Erzurum Karayolu İnşa Edilecek Relokasyon Yolu Uzunluğu : 31.00 km
Yol Platformu Genişliği : 9.50 m
Köprü Genişliği : 9.50 m
Tünel Genişliği (Yol Platformu) : 9.50 m A
Artvin-Bayburt Karayolu İnşa edilecek Relokasyon Yolu Uzunluğu : 55.00 km
Yol Platformu Genişliği : 8.00 m
Köprü Genişliği : 8.00 m
Tünel Genişliği (Yol Platformu) : 8.00 m

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.