30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yönetmelikteki “Enerji Endüstrisi” Kısmına JES’ler Eklendi

ANKARA (Enerji Portalı) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in ayrıntıları şu şekilde:

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2’de yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “1.Enerji Endüstrisi” başlıklı kısmına 1.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“1.7 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.