30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yıllık Elektrik Enerjisi Üretim Miktarları Hakkında Karar!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları (YEÜM) hakkında karar çıkardı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün yayımlanan 31328 sayılı Resmi Gazete’de 9745 sayılı şu karar duyuruldu:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 tarihli toplantısında;

1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde, her bir üretim lisansı sahibi tüzel kişinin; Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki tüketim tesisi/tesislerinin ihtiyacını karşılamak için yapılan alımlar hariç olmak üzere, tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisini veya kapasitesini teminen ilgili takvim yılında;

a) Alış yönlü uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirim miktarı,
b) Gün öncesi piyasasından ve gün içi piyasasından alım miktarı,
c) Dengeleme güç piyasasında aldığı ve yerine getirdiği yük atma talimat miktarı,
ç) Vadeli elektrik piyasasında fiziksel teslimatı gerçekleştirilen uzun pozisyon miktarı,
d) Uzlaştırma dönemi bazındaki negatif enerji dengesizlik miktarı, toplamının, aşağıdaki formüle göre hesaplanan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları toplamını (YEÜM) geçmemesine,

Bu formülde geçen;

YEÜM : Piyasadan alım miktarı sınırına esas yıllık elektrik enerjisi üretim miktarını (MWh),
MWe,ys,k,i : i üretim lisansına konu üretim tesisinin, ilgili takvim yılının son günü itibarıyla kabulü yapılarak işletmeye alınmış toplam elektriksel kurulu gücünü (MWe),
MWe,l,i : i üretim lisansına dercedilen tesis toplam elektriksel kurulu gücünü (MW),
LDYEÜMi : i üretim lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarını (MWh),
n : Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin sahip olduğu toplam üretim lisansı
sayısını, ifade eder.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) kayıtlarında yer alan…

2) Kanunun Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi gereğince, mevcut otoprodüktör lisansları sona erdirilerek üretim lisansı verilen tüzel kişilerin, otoprodüktör lisanslarının sona erdirilme tarihi itibarıyla, elektrik enerjisi ihtiyaçları üretim tesisinin barasına bağlı olmaksızın, nakil yoluyla karşılandığı Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) kayıtlarında yer alan kendisine ait tüketim tesisinde/tesislerinde tüketilmek üzere yapılan elektrik enerjisi alımının, verilen üretim lisansları kapsamında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen oran hesabına dâhil edilmesine,

3) 27/03/2014 tarihli ve 4935-18 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

4) Bu kararın 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesine, karar verilmiştir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.