30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


YETÜD: Yeni Yönetmeliğin Revize Edilmesini İstiyoruz

ANTALYA (Enerji Portalı) – Yenilenebilir Enerji Tüketiciler Derneği (YETÜD), yeni çıkan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekonomimizin kalkınması için seferber yapmaktadır. 12 Mayıs günü yayınlanan Yönetmenlik ile başta lokomotif sektörlerimiz Turizm ve Sağlık şirketlerini dışarıda bırakmaktayız. Bilindiği gibi Otellerimizin ve Özel Hastanelerimizin çatılarında işletmelerin tüketimini karşılayabilecek yeterli alan yoktur. Çatılarına kurulabilecek sistemler işletmelerin en iyi durumunda tüketiminin yüzde beş’ini karşılayabilmektedir.

“12 Mayıs 2019 tarihli 30772 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmenliği” çıkması ortalıkta olan belirsizliği kaldırmış olsa da, Türk işletmecilerini uluslararası sahada rekabetçi yapmak için bir geriye gidiş olmuştur. Ayrıca, bazı ağır endüstri sektörü çatıları bacalardan gelen ağır metallerden dolayı elverişli değildir.

Yenilenebilir Enerji Tüketiciler Derneği olarak bu konuda 30772 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmenliği” revize edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bakanlığımızdan isteğimiz, çatısı uygun olmayan ve/veya yüksek tüketimi olan işletmeler için tüketim noktası dışında başka bir bölgede arazi üzerinde aynı dağıtım şirketleri sınırları içinde aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektriği satmama şartı ile yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine izin verilmesi.

Ayrıca: 

A) Enerji Kooperatifçiliği, yeni yayımlanan yönetmenlikte sadece Madde 29 (11)’de kısa bir satır ile ifade edilmektedir. Tesadüfen aldığımız bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı Enerji Kooperatifçiliği rafa kaldırma düşüncesindeymiş.

Biz YETÜD olarak 30772 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmenliği” revize edilip Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerine arazide güneş enerjisi kurulumuna izin maddelerin eklenmesini arzu ediyoruz. Yenilenebilir Enerji Kooperatifçiliği mikro ekonominin kalkınması için çok önemlidir.

B) Mahsuplaşma ile tüketilen elektrikten sistem bedelinin alınmaması. Yönetmenliğin 36 (3a ve 3b) Maddesinde “(3) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler; a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya sistemden çektiği net enerji miktarı için, b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve sistemden çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı, sistem kullanım bedeli öder…” maddenin revize edilmesini rica etmekteyiz.

C) 10 Mayıs Günü yayınlanan 1044 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile YEKDEM bedelleri yenilenmiştir. GES, RES, BES ve JES için olan ayrı birim fiyatları kaldırılıp, bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik için tek fiyat üzerinden hesaplanması ön görülmüştür. Bu değişiklik ile biyokütleden elektrik üretiminin sonu anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi, biyokütleden elektrik üretim maliyetleri yüksektir ve aynı zamanda diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı yüksek yönetim giderleri mevcuttur. Biyokütle tesisleri aynı zamanda çevre temizliği için çok de önemlidir. Biyokütleden üretilen elektrik alım fiyatlarında revize yapılması çevre politikası ve mikro ekonomi politikası için çok önemlidir.

D) YETÜD olarak Aylık Mahsuplaşma’nın mikro ekonomi için çok faydası olduğunu düşünmemekteyiz. Türkiye’de mevsimlik çalışan çok işletme mevcuttur. Örneğin, Antalya’da tarım sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin Mayıs-Ekim aylar arası elektrik faturası 4.000 TL’yi geçmemekteyken, öbür aylar 200.000 TL’yi bulmaktadır.
Turizm sektöründe çoğu işletmeler yılda 4-5 ay kapalıdır. Bu tür işletmeler için “Aylık Mahsuplaşma” hiç uygun değildir. Turizm ve Tarım sektörünü uluslararası sahada rekabetçi yapabilmek için, ilk başta bu tür işletmelerin elektrik maliyetlerini düşürmemiz gerekir. Bunu da yalnızca “Yıllık Mahsuplaşma” ile gerçekleştirebiliriz.

Bakanlığımızın yakın zaman da yenilenebilir enerji den Lisanssız Elektrik Üretiminde “Yıllık Mahsuplaşma” ya geçmesini temenni ediyoruz.

E) Ayrıca bu yönetmenlik Anayasanın eşitlik maddesine aykırıdır.

Yenilenebilir Enerji Tüketicileri olarak dileğimiz, T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kısa zamanda düzeltmeler yapıp yenilenebilir enerjiden elektrik üretmekten uzak kalan çoğu işletmelere eşit hak sağlamasıdır.”

Dipl. Ing. (FH) Hasan YİĞİT
Yenilenebilir Enerji Tüketiciler Derneği (YETÜD) Genel Sekreteri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.