30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yetkili Kurum, Biyokütle Enerjisi Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

SAMSUN (Enerji Portalı) – Samsun’da biyokütle enerjisi hakkındaki tartışmaların sürmesi üzerine Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.

Oltan Köleoğlu Enerji’nin Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurmayı planladığı BES tesisi ile gündeme gelen biyokütle enerjisi hakkında tartışmalar sürüyor. Tartışmalara Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz da dahil oldu.

“Biyokütle enerjisi santrali kurulmadan önce ilgili kesimlerin katılımıyla mutlaka görüş alınmalıdır.

Yılmaz, biyokütle enerjisi santrali ile ilgili bir kamuoyu açıklaması yaptı. Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Kamuoyunun malumları olduğu üzere biyokütle termik santrali son zamanlarda ilçemizin Çarşamba’mızın gündeminde yer almaktadır. Çarşamba Eğercili mevkiinde biyokütle enerjisi santrali yapılmaya çalışılıyor.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz

Biyokütle enerjisi santrali toplumun çok iyi bilgi sahibi olduğu bir enerji üretme biçimi değildir. Biyokütle enerjisi santrali dediğimizde meyve çekirdeğinden, sanayi atıklarının yakılmasına kadar geniş bir yelpazede enerji üretmek için kurulmuş tesislerdir.

Birçok ülkede yapılan bilimsel araştırmalar özellikle bu tesislerin enerji üretirken ısı enerjisini kullanıyor olması sebebiyle bazı sıkıntıların ortaya çıkabildiğini göstermektedir. Başta hava kirliliği olmak üzere, su kullanımı ve çevreye olan olumsuz etkileri göz ardı edilemez. Dolayısıyla biyokütle enerjisi santrali kurulmadan önce mutlaka çevresel etki değerlendirmesi ve sağlık etki değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Kirletici kaynaklardan enerji üretmeye çalışmak için tesisler kurmak doğru, akılcı ve toplum yararına değildir.

Bu nedenle biyokütle enerjisi santrali kurulmadan önce ilgili kesimlerin katılımıyla mutlaka görüş alınmalı, bilimsel değerlendirilmeler yapılmalı ve toplumun istememesine rağmen ısrarla kar amacı güden tesislerin kurulmasından kaçınılmalıdır.”

Bir grup vatandaş BES’e karşı çıktıklarını belirterek basın açıklaması yaptı…

Geçtiğimiz Pazar günü Samsun Çevre Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi’ne yapılacak biyokütle enerjisi santraline, çevreyi kirleteceği iddiasıyla tepki gösterdi.

Eğercili Mahallesi’nde toplanan çevreciler adına Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, açıklama yaptı.

“Yapılması planlanan tesiste söylenilenler doğru değildir.”

Tartışmaların sürmesi üzerine Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Planlanan tesisin elektrik üretim kapasitesi 27 MWe – 96,12 MWt’dir. Planlanan proje ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 Listesi’nin 44. Maddesi ‘Elektrik, Gaz, Buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler’ ‘Toplam Isıl Gücü 20 MW t ile 300 MWt arasında olanlar’ kapsamındadır.

ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 Listesi’nde yer alan tesisler için süreç sonunda Valiliğimizce ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmektedir. Proje ile ilgili yapılan değerlendirme ve ilgili kurumların olumlu görüşleri neticesinde ‘ÇED Gerekli Değildir Kararı’ verilmiştir.

Halkın proje ile ilgili bilgilendirilmeleri için İl Müdürlüğümüz internet sitesinde halen yayınlanmakta ve ilgili muhtarlığa 23.07.2019 tarihli yazı ile bildirilmiştir.  ÇED Gerekli Değildir Kararı’na esas proje tanıtım dosyası hazırlanmış, incelenerek değerlendirilmiş, çevresel etkileri ile ilgili alınacak önlemlere ilişkin proje sahibinin taahhüdü alınmış, ilgili kamu kurumlarının görüşü alınarak bu karar verilmiştir.

Son günlerde kamuoyunda sıklıkla gündeme getirilmekte olan ve halkımız tarafından tereddüt edilen konulara değinmek gerekirse;

  1. Tesiste yakıt olarak kesinlikle fosil kökenli (Kömür, fue-oil, vb) yakıt kullanımı söz konusu olmayacaktır. Tesiste yakıt olarak tarım ve orman atıkları kullanılacak olup, yakıt ihtiyacı tamamen yerli ve yerel kaynaklardan temin edilecektir. Yakıt temininde ithalata dayalı hammadde girişi söz konusu olmayacaktır. 
  2. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek biyokütle enerjisi kaynakları atmosferden bünyesine aldığı karbonu yakıldığında tekrar atmosfere geri vermiş olacağından fosil yakıtlar gibi çevreyi olumsuz kirletmeyen çevre dostu bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyokütle fosil yakıtlar yerine kullanıldığında oluşacak CO2 artışının önüne geçer ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar.
  3. Biyokütlenin ısıl değerinin diğer yakıt türlerine göre düşük olması sebebiyle tesiste yakılacak yakıt miktarı maksimum 630 ton/gün olarak gerçekleşecektir. Ancak tesiste yakılacak biyokütleden kaynaklanacak olan baca gazı emisyonları kurulacak olan elektrostatik filtre vasıtasıyla mevzuatta belirtilen sınır değerlerin altında kalması sağlanarak baca yapılarında kurulacak anlık baca gazı ölçüm ve izleme sistemleri ile 7/24 kayıt altına alınarak takip edilecektir.
  4. Enerji üretimi esnasında gerek buhar eldesinde gerekse soğutma suyu olarak kullanılacak suların herhangi bir kimyasal işlemden geçirilmeyeceği, bu suların deşarjında herhangi bir kimyasal işlem gerçekleştirilmeyecektir. Prosesten oluşan atık ısı ile elde edilecek sıcak su yöre halkı tarafından talep edilmesi halinde örtü altı (seracılık) ürün yetiştiriciliğinde kullanılması mümkün olabilecektir.
  5. Tesiste oluşacak kül, katkı hammaddesi veya gübre hammaddesi olarak kullanılabilecektir. Aynı zamanda firma tarafından metal kapalı bunkerlerde depolanacak ve günlük olarak sevk edilecektir. 
  6. Ülkemiz genelinde faal halde 16 adet Biyokütle Enerjisi Santrali mevcuttur. İlimiz genelinde çeltik sap ve kavuzu, çotanak, fındık kabuğu, anız ve diğer zirai faaliyet artıkları nedeniyle ciddi bir çevre kirliliği oluşmakta ve hasat sonrasında uzunca bir süre her türlü müdahalelere rağmen kontrolsüz bir şekilde yakılmaya çalışıldığı ve bazen müessif olaylara sebep olduğu görülmektedir. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması amacıyla proje taahhütlerine uymak koşulu ile İlimizde bu tesisin yapılmasında sakınca görülmemiştir.”

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.