30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yeşil Toparlanma Desteklerinin Tutarı: 260 Milyar Dolar

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, bugün yayımladığı SHURASTAT 16.sayılı raporunda COVID-19 paketleri içinde “yeşil toparlanma” destekleri açıklandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, bugün yayımladığı SHURASTAT 16.sayılı raporunda şu sonuçları paylaştı:

COVID-19 kapsamında devletler tarafından uygulamaya konan ekonomik önlem ve kurtarma paketlerinin küresel boyutu 9 trilyon dolara yaklaşıyor. Bu kapsamda G-20 ülkelerinde enerji sektöründeki 430 milyar dolar desteğin yalnız %35’i temiz enerjiye veriliyor.

G20 Ülkeleri Enerji Sektörü Destek Paketleri
COVID-19 G20 Ülkeleri Destek Paketleri (milyar $)

COVID-19 paketlerinin önceliği krizin yol açtığı ekonomik zararların telafisi, ancak çeşitli ülkelerde pandemi sonrası düşük karbonlu ve yeşil büyümenin desteklenmesi önlemler arasında bulunuyor. COVID-19 paketleri içinde “yeşil toparlanma*” desteklerinin tutarı 260 milyar dolar seviyesinde.

*Yeşil toparlanma, ekonomik toparlanma için mali desteklerin uzun dönem çevresel, kurumsal ve ekonomik gelişmeyi kapsayacak şekilde tasarlanmasıdır.

“Yeşil toparlanma” destekleri (milyar $)

>> En büyük paya sahip olan genel destekler sanayinin karbonsuzlaşması, kaynak verimliliği, yeşil altyapı, teknoloji geliştirme ve sürdürülebilirlik alanlarını kapsıyor.

>> Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için sağlanan doğrudan desteklerin payı %17. Yeşil istihdam desteklerinin payı ise %12. İstihdam destekleri ağırlıkla AB yeşil mutabakatı* kapsamındaki desteklerden oluşuyor.

>> Kalıcı iyileşme için ekonomik destek paketlerinin düşük karbonlu gelişmeye daha fazla ağırlık vermesi ve yeşil mutabakatın AB dışında da yaygınlık kazanması önem taşıyor.

*AB Yeşil Mutabakatı: AB ekonomik ve sosyal gelişiminin 2050 yılına dek net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedefi doğrultusunda şekillendirilmesi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından önerilen Yeşil Toparlanma Programı Harcamalarının Dağılımı (“Green Recovery Programme”) kapsamında yeşil toparlanma için önümüzdeki üç yılda 1 trilyon dolar yatırım ihtiyacı belirlendi.

IEA Yeşil İyileşme Programı Harcamalarının Dağılımı

Yeşil Toparlanma Programında önerilen yatırımlarda en büyük payı %36 ile
enerji verimliliği alıyor. Enerji verimliliğinin ardından %28 payı ile rüzgar ve güneş enerjisi ağırlıklı yenilenebilir enerji yatırımları geliyor. Ülkelerin IEA önerilerini değerlendirerek kendi yeşil toparlanma programlarını
geliştirmesi sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.