30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yerli Enerji Kaynaklarına Teşvik Gelecek

Enerji Bakanlığı, yerli kaynaklarla geliştirilen enerji santrallerinin sabit işletme maliyetlerini düşürmek için destek verecek. 2018’den itibaren uygulanacak desteklemeden yerli kömür santralleri ile arz güvenliğine katkı sağlayan santraller faydalanacak.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik bir dizi adımlar atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kaynaklar üzerinden geliştirilen enerji santrallerinin sabit işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik destek getiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yerli kaynaklarla elektrik enerjisi arzının sürdürülmesini sağlayan santrallere ilk kez 2018 yılından itibaren sabit işletme maliyetlerini giderecek bir formül geliştiriyor. EPDK, getirdiği Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği ile güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunmasını sağlayacak. Yönetmelikle ayrıca yeni kurulu güçlerin sisteme dahil olması halinde yerli kaynaklara öncelik veren bir kapasite mekanizması getirilecek. Böylece uzun vadeli arz yeterliliği ve sistem güvenliğinin temini sağlanacak.

Destekleme sisteminde önceliğin yerli kaynaklardan enerji sağlayan santrallerin sabit işletme maliyetlerini karşılayabilmeleri için kurulu güç başına ödeme desteği verilecek. Söz konusu ödeme her ayın sonunda toplam iletim tarifesinden karşılanmak suretiyle santrale ödenecek. Destekleme öncelikle yerli kaynak bazında belirlenecek ve sabit işletme maliyetinin düşürülmesine göre kurulu güç başına ödenecek.

DESTEKLEME DÜZENLEMESİ 2016’DA GETİRİLMİŞTİ

Konuya ilişkin EPDK, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dikkat çekti. Yetkililer, söz konusu düzenlemelerde “Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla yerli kaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturulur.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN

Bu mekanizmalar kapsamında TEİAŞ tarafından yapılması gerekecek ödemeler iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınır. Kapasite mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak Kurum tarafından düzenlenir” denildiğini anımsattı. Bu çerçevede getirilen düzenleme ile arz güvenliğinin temini için yerli kaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmalarının oluşturulmasının öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

YERLİ KÖMÜRE DÖNÜŞ

Enerji üretiminde yerli kömürü kullanma konusunda geçtiğimiz ay Hattat Holding ile Eren Holding arasında “Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü” imzalanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldığı törende imzaları Hattat Holding Başkanı Mehmet Hattat ile Eren Holding Başkanı Ahmet Eren atmıştı. Bu yıl 80 milyon ton yerli kömür üretimiyle kapatması beklenen Türkiye’nin 2018 hedefi 100 milyon ton üretim.

  • MALİYETLER SAAT BAŞI ÜRETİM KARŞILIĞI ÖDENECEK

Bu sayede santralin işletme maliyetlerin karşılanması garanti altına alınmış olacak. Bu kapsamda örneğin, ‘1 MW linyit kömüre dayalı güç için her bir saat karşılığı X lira sabit maliyet ihtiyacı var’ denilerek ona göre destekleme yapılacak. Bunun için de her bir yerli kaynak tipi için piyasadaki saatlik fiyat düzeyinin belirlenen sabit işletme maliyeti ihtiyacının ne kadarını karşıladığına bakılacak. Böylece saat başına üretim kapasitesi farklı olan santrallere ne kadarlık maliyet desteği verilmesi de üretim yapısına göre şekillenmiş olacak. Böylelikle yerli kaynak santralin sabit işletme maliyetlerini karşılayabilmeleri garanti altına alınmış olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.