30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bugün çıkan Resmi Gazete’de “Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 31552 sayılı bugün çıkan Resmi Gazete’de “Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i şu şekilde yayımladı:

MADDE 1 – 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Aksam Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplanır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si, 8 inci maddenin beşinci fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır. Ancak, 28/2/2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen elektrik üretim tesislerindeki YADF’den faydalanmayacak kapasite artışına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında yerlilik şartı aranmaz. Aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.