30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi”ne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi”ne ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK’nın, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yarışma yönetmeliği, 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğini”, aynı yönetmeliğin 13’üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklendi.

“(2) Bir üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı tüketim tesislerinin gerçekleştirmiş olduğu elektrik enerjisi tüketimine ilişkin olarak, ilgili ölçüm noktalarından yapılan çekişlerin herhangi bir tedarikçinin portföyünde yer almaması halinde, ilgili fatura dönemindeki bu üretim tesisine ait uzlaştırmaya ilişkin aylık toplam üretim miktarı düşüldükten sonraki aylık net çekiş miktarı da birinci fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınır.

(3) Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülen lisans sahibi tüzel kişilerin, söz konusu lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin barasına bağlı olmaksızın nakil yoluyla beslenen kendilerine ait tüketim tesislerine sağladıkları elektrik enerjisi de ikinci fıkradaki esaslara göre ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınır.”

– Tesislerin elektrik tüketimine ilişkin aylık mahsuplaşma esasları belirlendi

LÜNETm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği lisanssız üretim tesislerinden üretilen enerji ile söz konusu lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinde tüketilen enerjinin mahsuplaştırılmasıyla bulunan net üretim değeri (MWh),

KBc: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL).

Değişiklik Yapılan Yönetmelik İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.