30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) İhaleleri TL Yapılsın”

ANKARA (Enerji Portalı) – YEKA ihalelerinin Türk Lirası cinsinden yapılmasını öngören tasarı Meclis gündeminde yer alıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) ile ilgili ihalelerinin Türk Lirası cinsinden yapılmasını öngören tasarı Meclis gündeminde. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler tek kanun metninde birleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yenilenebilir Kaynak Alanlarının kamulaştırma işlemlerine yönelik hükümlerin yer aldığı düzenleme belirlenecek. Bu alanlar ile ilgili TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkında görüş verilmesi ve kapasite tahsisi yapılmasının da bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

YEKA fiyat teklifleri…

YEKA yarışmalarının Bakanlık tarafından belirlenecek tavan fiyat üzerinden TL olarak teklif edilmesi isteniyor. Ayrıca fiyatın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca geçerli olması da öneriliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Düzenlemede önerilen kanun maddeleri:

Madde 24:

MADDE 24- Yenilenebilir enerji kaynak alanlarına (YEKA) ilişkin düsenlemelerin yasal dayanağını oluşturan hususlar, hem 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinde hem de 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkralarında düzenlenmektedir. Madde ile; mükerrer düzenlemeleri ortadan kaldırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemelerin tek kanun metninde yer almasını sağlamak amacıyla, 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yeniden düzenlenmektedir.

Bunun yanı sıra madde ile;
– Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tapu kütüğüne şerh tarihinden üç yıl içinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle Hazine adına tescili isteğinde bulunduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmedi takdirde, söz konusu şerhin tapu idaresince resen sicilden silinmesi
– YEKA yarışmaları kapsamındaki tavan fiyatın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 5346 sayılı Kanunun ekinde yer alan I ve II sayılı cetvellerdeki fiyatlardan bağımsız olarak Türk Lirası olarak belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması,
amaçlanmaktadır.

Madde 25:

MADDE 25- Madde ile 5346 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde değişiklik yapılarak; tüketicilerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları halinde, sunulan hizmetler karşılığında uygulanabilecek farklı tarifeler nedeniyle elde edilecek ilave gelirlerin ve YEK Destekleme Mekanizması uyarınca elde edilecek diğer gelirlerin piyasasının gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 33:

MADDE 33- 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onikinci fıkralarında yer alan hükümler bu Kanunla 5346 sayılı Kanuna aktarıldığından; madde ile anılan fıkraların yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 34:

MADDE 34- Madde ile 6446 sayılı Kanunun 17 inci maddesinde değişiklik yapılarak; tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilmelerine imkan sağlanması ve bunlara yönelik olarak farklı tarifelerin belirlenebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 35:

MADDE 35- Madde ile 6446 sayılı Kanuna geçici 27 inci madde eklenerek; mevzuatta 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılması öngörülen onikinci ve onüçüncü fıkralarına yapılmış atıfların, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılmış sayılması ve aynı fıkralar kapsamında yapılmış YEKA yarışmaları sonucunda imzalanmış sözleşmeler için söz konusu fıkra hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 35- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 27- (1) 5 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldıran onikinci ve onüçüncü fıkralarına yapılmış atıflar, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılmış sayılır.
(2) 5 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan onikinci ve onüçüncü fıkraları kapsamında yapılmış YEKA yarışmaları sonucunda imzalanmış sözleşmeler için mezkur fıkraların hükümleri uygulanmaya devam edilir.”

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir