30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır [1].

Yenilenebilir enerji, özetlemek gerekirse; enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan, kullanılan kaynakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynakları karşımıza çıkıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor.

Sürdürülebilir enerji kaynakları, enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı karşılamak için üretilen enerjiye deniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda en önemli rolü oynuyor.

Bunlar dışında;

 • Bir ülkenin kalkınması için en önemli madde enerjidir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları önemlidir,
 • Fosil yakıt kullanımını azalttığı için çevresel açıdan önemlidir,
 • Yerli kaynakların geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir,
 • Dışa bağımlılığı azalttığı için önemlidir,
 • Uluslararası anlaşmalara uyum sağladığı için önemlidir,
 • Yeni iş istihdamı sağlar ve işsizliği azaltır,
 • Elektrik götürmenin zor olduğu coğrafi bölgelere elektriğin kullanılmasını sağladığı için önemlidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları kısaca şunlardır;

Güneş Enerjisi,

Güneş enerjisi, dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebilir. Önceleri çok daha maliyeti yüksek olan bu enerji türü şimdilerde daha uygun maliyetler sayesinde hızla artmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinin kullanım alanları da çok fazladır ve her geçen gün artmaktadır.

Güneş Enerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin gunes-enerjisi-nedir/ Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz. 🙂

Rüzgar Enerjisi,

Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıklar sayesinde oluşan basınç ve dünyanın dönüşü ile ortaya çıkan rüzgarlar sayesinde elde edilen enerji türüdür. Yoğun rüzgar olan yerlerde kurulan rüzgar türbinleri sayesinde elde edilen rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın tahmin edilebilir olması rüzgar enerjisini daha etkili kullanabilmemize yardımcı olmaktadır.

Rüzgar Enerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin enerjiportali.com/ruzgar-enerjisi-nedir/ Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz. 🙂

Hidrolik (hidroelektrik) Enerjisi,

Hidroelektrik enerjisi, suyun akış gücü kullanılarak elde edilen ve sera gazı salınımı yapmaması sayesinde dünyaya hiçbir zararı olmayan enerji çeşididir. Hidroelektrik enerjisi, suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar vasıtası ile türbinlere iletilmesi ile üretilir. Özellikle yüksekliğin ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi yapılması büyük avantaj sağlayacaktır.

Hidroelektrik Enerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin enerjiportali.com/hidroelektrik-enerjisi-nedir-nerelerde-kullanilir/ Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz. 🙂

Jeotermal Enerjisi,

Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde direkt ya da dolaylı yollardan elde edilen enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden bu enerji türü aynı zamanda kaplıcalar yardımı ile turizm sektörüne de yardımcı olmaktadır.

Jeotermal Enerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin enerjiportali.com/jeotermal-nedir-jeotermal-enerji-nedir Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz. 🙂

Biyokütle enerjisi,

Biyokütle, ağaç ve ormancılık artıkları, tarımsal ve tarım amaçlı üretilen bitkiler, endüstriyel ya da belediye atık ürünleri gibi yenilenebilir ısı ve enerjiye dönüşebilen bitkilerden türetilen geniş bir biyolojik materyaldir. Biyokütle enerjisi, biyokütle atıklarının yakılarak veya farklı işlemlerden geçirilerek kullanılması sonucunda elde edilen enerji çeşidine denir.

Biyokütle Enerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin enerjiportali.com//biyokutle-enerjisi-nedir/r Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz. 🙂

Hidrojen Enerjisi,

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

Hidrojen Enerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin enerjiportali.com/hidrojen-enerjisi-nedir Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz. 🙂

Dalga Enerjisi,

Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgalanma hareketinden ve dalgaların oluşturduğu basınçtan elde edilen enerji türüdür. Dalga enerjisinden, dalga jenaratörleri yardımı ile doğal ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlanmaktadır.

Gelgit Enerjisi,

Bunların dışında, henüz yeterli miktarda enerji üretmese de, piezoelektrik enerjisi de yenilenebilir enerji kaynakları arasında görülebilir. Piezoelektrik enerjisi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.


Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri Nelerdir? 

 Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri 

 • Güneş enerjisinde atmosfere herhangi bir zararlı gaz salınmamaktadır. Sadece kurulum aşamasında ihmal edilebilecek miktarda zararlı etkisi bulunmaktadır,
 • Akü destekli güneş enerjili sistemlerde, akülerin içerisindeki sıvının suya karışma ihtimali azda olsa bulunmaktadır,
 • Sadece kurulum aşamasında ambalaj atıkları bulunmakla beraber herhangi bir atık söz konusu değildir,
 • Güneş enerji tarlaları çok büyük alana ihtiyaç duyduğu için görüntü kirliliğine neden olabilir,
 • Güneş santralleri sadece kurulduğu bölgenin alanı açısından doğal ortamda yaşayan hayvanların alanını kısıtlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan güneş enerjisinin çevresel etkileri bunlardır.

 Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri 

 • Rüzgar enerjisi herhangi bir zararlı gaz salınımı yapmadığı için atmosfere etkiside yoktur,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları içinde bulunan rüzgar enerjisinin su kirliliğine hiçbir etkisi bulunmamaktadır,
 • Rüzgar santrallerinin herhangi bir atıkları yoktur. Bu yüzden atık olarak çevresel etkileri yoktur,
 • Çok büyük oldukları için ciddi anlamda görüntü kirliliği oluşturmaktadır,
 • Çok gürültülü çalıştıkları için ses kirliliği oluşturmaktadır,
 • Rüzgar türbinleri oluşturdukları hava akımından dolayı kuşları kendisine çekmektedir. Kuşlar bu hava akımından kurtulamadığı için türbinlere çarpıp ölmektedir.

 Jeotermal Enerjisinin Çevresel Etkileri 

 • Yapısında bazı gazlar bulunduğu için jeotermal kaynaklar kullanılırken atmosfere karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi zararlı gazlar salmaktadır,
 • Azda olsa gürültü kirliliğine sebep olmaktadır.

 Hidrojen Enerjisinin Çevresel Etkileri 

 • Hidrojen enerjisi en temiz enerji kaynağıdır. Çünkü bu enerji türü yakıldığı zaman sadece su açığa çıkmaktadır. Çevreye hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

 Biyokütle Enerjisinin Çevresel Etkileri 

 • Biyokütle enerjisi birçok çeşitte elde edilebilmektedir. Bunların içerisinde çöplerin ve atıkların kullanılması ile elde edilen enerji üretim yönteminde, bazı zararlı gazlar açığa çıkmaktadır. Bunun dışında çevreye etkisi çok azdır.

 Dalga Enerjisinin Çevresel Etkileri 

 • Çok azda olsa gürültü ve görüntü kirliliği bulunmaktadır. Bunun dışında mekanik olarak çalıştığı için herhangi bir yakıt gereksinimi duymamaktadır. Dolayısıyla çevreye atık ve gaz salmamaktadır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Maliyeti ve Uygulaması Nasıldır?

Yenilenebilir enerji teknolojileri mali açıdan başlıca; ilk yatırım maliyeti, kullanım maliyeti, bakım maliyeti ve atık maliyeti yönünden analiz edilerek uygulanabilirlik açısından değerlendirilmektedir. Uygulama açısından ise başlıca; uygulama kolaylığı, kullanma kolaylığı ve bakım kolaylığı yönünden değerlendirilmektedir. Yenilenebilir teknolojilere dair kısaca maliyet ve uygulama ölçütleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tablo 1: Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Maliyet ve Uygulama Açısından Karşılaştırılması [2]

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Maliyet tablosu

Türkiye’ de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Üretimi Ne Kadardır?

Türkiye de kullanılan enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji kullanımı çok düşük seviyelerdedir. Oysaki Türkiye pek çok yenilenebilir enerji kaynağında oldukça önemli potansiyellere sahiptir. Türkiye’deki yenilenebilir enerji kullanan santrallerin kurulu güçleri şu şekildedir [3]:

 • Ülkemizde rüzgar enerjisinin kurulu gücü 7000 MW,
 • Hidrolik kurulu gücü 28000 MW,
 • Jeotermal enerji kurulu gücü 1300 MW,
 • Güneş Enerjisi kurulu gücü 5000 MW,

Türkiye’de bunların dışında dalga, gel-git, biyokütle kaynakları gibi enerji kaynakları da her geçen gün yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün ilerleyen yıllarda çok fazla artacağı da öngörülmektedir.

KAYNAKLAR

[1] YEGM- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

[2] Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2013.

[3] TEİAŞ, Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü, 2018.

İlgili Konular;

20 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.