30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yenilenebilir Enerji Finansman Programı “TurSEFF” Nedir?

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), kamu ve özel sektör tarafından uygulanması planlanan Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen programın ilk faz (2010-2013) ve ikinci faz (2013-2017) süresince binden (1000) fazla yatırım projesine 535 milyon avrodan fazla finansman sağlandı.

2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından TurSEFF’in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatıldı. Bu fazda, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları eklendi. Uygun faydalanıcılar kategorisine “Kamu Kurumları” da katıldı. Kredi haricinde leasing seçeneği de kullanıma sunuldu. TurSEFF III’te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon avro olarak belirlendi.

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamak için destek sağlıyor. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

BİN 43 PROJEYE 577 MİLYON AVRO FİNANSMAN

Program, başlangıcından bugüne geçen 8 yıllık sürede 479 megavat gücünde bin 43 proje için 577 milyon avroluk finansman sağladı.

TurSEFF YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMANI NEDİR?

TurSEFF Yenilenebilir Enerji kredisi veya lease, 2023 yılına kadar “Ulusal Yenilenebilir Enerji Hedeflerine” ulaşılmasına katkıda bulunurken, birincil enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüşü sağlayacak yeni Sürdürülebilir Enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirildi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon avro altında) işletmeler TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Proje başına kullanılabilecek maksimum finansman tutarı 5 milyon avro veya muadilidir. Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon avroyu aşmamak şartıyla toplam 15 milyon avroya kadar finansman kullanabilir.

Finansman ihtiyacı en fazla 5 milyon avroya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapılıyor. Toplam kapasitesi 10 MW’ın altında kalan Yenilenebilir Enerji sistemleri kapsam içerisinde yer alıyor. Uzmanlar, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayarak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendiriyor.

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Yenilenebilir Enerji projeleri: Biyokütleden termal/elektrik, çöp gazı, güneş enerjisinden elektrik üretimi projeleri (saha tipi, çatı tipi), rüzgâr enerjisi projeleri, elektrik üretimi için atık su çamuru kullanımı, küçük ölçekli nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal ısı pompaları veya jeotermal enerji santrallerini kapsıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.