30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yenilenebilir Enerji, Dünyanın Tek Karbon Negatif Ülkesinde!

BUTAN (Enerji Portalı) – Butan Krallığı, IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) tarafında yayımlanan rapor ile yenilenebilir enerjiye geçişinin eylem planını oluşturdu.

Butan Krallığı, dünyanın tek karbon negatif ülkesidir. Ormanlar, tüm ulusun yaydığından daha fazla karbon alan toprağının yüzde 70’ini kaplıyor. Trafik ışıkları yok ve ülkenin Gayri Safi Milli Mutluluk’tan (GNH) Gayri Safi Milli Hasıla’dan (GNH) daha önemli olduğunu tanımlaması iyi biliniyor. Butan, pek çok yönden, dünyadaki çevresel olarak en gelişmiş ülkeler arasındadır.

Mutluluk arayışının merkezinde sürdürülebilir ve adil bir sosyo-ekonomik gelişme sağlamak yer alıyor. Krallıkta yenilenebilir enerji kaynaklarının başarılmasında güçlü bir rol oynayacağı bekleniyor.

Butan Raporu, yenilenebilir enerjinin avantajlarını içeriyor.

Yeni bir Yenilenebilirlik Hazırlık Değerlendirmesi olarak şöyle bir adım atıldı:

IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) tarafından 16 Aralık 2019’da başlatılan Butan raporunda, bir dizi düzenleyici önlemle, yenilenebilir kaynakların bir dizi avantaj sağlamak için mevcut hidroliğin yanına oturabileceğini öne sürüyor.

Avantajlar arasında ormansızlaşma ve ısıtma için yakacak odun ve kerosen kullanımının neden olduğu zararlı iç mekan emisyonlarının azaltılması bulunuyor. Raporda ayrıca, yenilenebilirlerin ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini ve diğer verimli veya boş zaman etkinlikleri için kullanılabilecek yakacak odun toplamak için harcanan çabayı boşa harcayacağı vurgulanıyor. Kadınlar, iç mekan emisyonlarından ve yakacak odun toplanmasıyla ilgili angaryalardan en çok etkilenenleri olduğundan en fazlaonlar yararlanacak.

Butan’ın Ekonomik İşler Bakanı Loknath Sharma Butan’ın başkenti Timpu’da yayınlanan raporda, “Büyüme, refah ve korumanın amaçlarını dengelemek ülke için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Ekonomi büyüdükçe ve yaşam standartları arttıkça, ilgili çevresel, kaynak ve ekonomik zorluklarla birlikte enerji tüketimi de artacaktır. Bu Yenilenebilir Enerji Tüketimine Hazırlık Değerlendirmesi, Butan’a çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir tedarik karışımı ile enerji güvenliğine ulaşmada bir adım daha yaklaşıyor.” dedi.

“Yenilenebilir enerji, Butan’ın şebeke arzını güçlendirmeye yardımcı olabilecek.”

Ülkenin bugünkü enerji karışımına hidroelektrik enerji hakim olmakla birlikte, güneş, rüzgar ve biyoenerji gibi diğer yenilenebilir enerji teknolojileri umut verici görünüyor. Butan, modern, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji sistemine doğru çaba göstermeye devam ettikçe, yenilenebilir enerji bu geçiş sürecinde kilit bir rol oynayabilir.

IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera, “Çevre korumada küresel liderlik, Butan Krallığı’nın ülkenin saf Himalaya ekosistemlerinden ödün vermeden vatandaşların refahına hizmet eden etkileyici ekonomik büyüme oranları elde etmesine yardımcı oldu.” dedi. Ayrıca şu açıklamaları ekledi:

“Ülke geliştikçe, enerji tüketimine bağlı çevresel, kaynak ve iklim kaygıları daha karmaşık hale geliyor. Bu Yenilenebilir Hazırlık Değerlendirmesi, Butan Kraliyet Hükümeti’nin süregelen enerji zorluklarını ele alabileceği, daha çeşitli yenilenebilir enerji karışımlarını destekleyebileceği ve insanların geçim kaynaklarını daha da iyileştirebileceği en somut eylem planını önermektedir.”

Yenilenebilir enerji teknolojileri, pişirme ve ısıtma için yakacak odun ve gaz yağı bağımlılığını azaltırken, Butan’ın şebeke arzını güçlendirmeye yardımcı olabilecek. Bunu yaparken, Butan’ın kırsal bölgelerinde elektrik erişimini sağlamak için merkezi olan hidroelektrik sistemini tamamlayabilecek şekilde ayarlanacak.

Raporda, yenilenebilir teknolojilerin tanıtımını desteklemek için tasarlanmış bir dizi eylem planı hususları belirtiliyor. Rapordaki dört anahtar husus şöyle belirlendi:

  • Mevcut politika ve düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ihtiyacı
  • Yenilenebilir Enerji Dağıtımı ile geçim kaynaklarının iyileştirilmesi
  • Son kullanımlı sektör müdahaleleri
  • Kapasite geliştirme, beceri geliştirme ve bilinçlendirme programları

Yenilenebilir kaynakların genişlemesi, mevsimsel hava düzenlerindeki ve arzın olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat aşırı uçlardaki değişikliklere dirençli olan daha çeşitlendirilmiş bir elektrik üretim portföyünün geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. İklim değişikliği giderek daha önceden tahmin edilemeyecek bir hava durumu şekli getiriyor. Kış aylarında azalan erime ile birlikte yağışların azalması ile azalan nehir akışı, hidroelektrik üretimini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Dünya Enerji Haberleri için enerjiportali.com/category/dünya Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.