30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yenilenebilir Enerji Alanında En Yeni Teknolojiler Konuşuldu

ANKARA (Enerji Portalı) – YEVDES kapsamında desteklenen AR-GE Projelerini yürüten akademisyenler Avrupa’nın önde gelen AR-GE merkelerinden uzmanlarla buluştu.

YEVDES Projesi kapsamında sağlanacak uzman desteği ve yurtdışı çalışma ziyaretlerinden yararlanacak 18 farklı üniversiteden 70’in üzerinde akademisyen, Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu ve YEVDES Projesi’nin kapasite sağlayıcısı Fraunhofer Sistem ve Yenilik Araştırmaları Enstitüsü (ISI) ve Kaynak Verimliliği ve Enerji Stratejileri Enstitüsü (IREES) bünyesinde görev yapan uzmanlarla buluştu. Toplantı, 5 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Almanya’nın 2050 hedefi sera gazı salınımında %95 düşüş

IREES‘ten Dr. Jan Steinbach “Almanya’da Sera Gazlarının %95 Azaltılması: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Bakımından Karşılaşılan Zorluklar” konulu sunumunda; Paris Anlaşması (2016) kapsamında belirlenen iklim koruma hedeflerine ve bu hedeflerin Almanya’da nasıl hayata geçirildiğine değindi. 2050 yılına kadar 1990 yılına kıyasla sera gazı salımında %95’lik bir düşüşün hedeflendiğinin, iklim dostu bir enerji sektörünün oluşumu amacıyla atılacak adımlar arasında enerji verimliliğine ve enerji arzının karbondan arındırılmasına yönelik yatırımların özel bir yer tuttuğunun altını çizdi.

İklim dostu Akıllı Şehirler

Fraunhofer ISI’den Prof. Wolfgang Eichhammer, Avrupa Birliği’nin 2030 için belirlediği 5 ana hedeften bahsetti. Bu hedeflerden olan Avrupa’yı iklim değişikliğinin getirileriyle savaşmaya hazırlamak ve iklim dostu akıllı şehirler oluşturmak Prof. Eichhammer’e göre YEVDES Projesi ile paralellik gösteriyor.

Güneş Enerjisi: 35 yıl içinde en yaygın enerji kaynağı

Aynı enstitüden Prof. Thomas Schlegl sunumunda geçtiğimiz birkaç yılda fotovoltaik güneş hücrelerinin fiyatlarında kayda değer bir düşüş izlendiğini, güneş enerjisinin önümüzdeki 35 yıl içinde dünyada en yaygın kullanılan enerji türü olacağına dair öngörüleri paylaştı. IREES uzmanlarından Eftim Popovski “Binalar ve Belediyelerin Yetkisi Altında Bulunan Alanlarda Isıtma ve Soğutma Stratejileri” adlı Ar-Ge vaka çalışmasını katılımcılara aktardı. Daha sonra Ankara şehir merkezinin kentsel doku yoğunluğu göz önünde bulundurularak Ankara için bölgesel ısıtmada yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Fraunhofer ISI’den Dr. Johannes Eckstein ise “Düşük Karbonlu Endüstri için AB İnovasyon Fonu ve Diğer Benzer Ulusal Fonlar” adlı sunumunda inovasyon fonunu tanıtıp fonun hedeflerini anlattı. Öğleden sonra katılımcılar destek alacakları alanlara göre iki farklı oturumda ağırlandılar. Uzman desteği almaya hak kazanan araştırma ekiplerine, Fraunhofer ISI’den Dr. Claus Doll “Ulaştırma alanındaki Ar-Ge Programları (STRIA)” hakkında genel bilgi verip, yeni ulaştırma teknolojilerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı.

Akıllı mobilite ve hizmetler alanında mevcut yollar, demiryolları, otonom taşıma sistemleri ve dronlar ile alçak irtifa hareketliliğinde bulunduğumuz konumu değerlendirildi. Daha sonra dronları ve düşük irtifa hava hareketliliğini taşıma sistemine entegre ederek, daha iyi işletim modelleri oluşturarak, entegre mobilite sistemleri geliştirerek, veri ve altyapı paylaşımı yaparak 2050’ye kadar bulunduğumuz konumun nasıl iyileştirilebileceği hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Çalışma ziyareti desteği almaya hak kazanan araştırma ekiplerine ise ziyaret yapılması için önerilen 9 yer hakkında genel bilgi verildi. Soru-cevap bölümünün ardından katılımcıların oyları ile çalışma ziyaretleri kapsamında ziyaret edilecek 6 yer belirlendi. Katılımcılar, sunumlar ve çalışmaları hakkındaki görüşlerini soru-cevap bölümünde uzmanlarla paylaşma fırsatı buldular.

Proje yaklaşık 4.5 milyon avro bütçe ve 30 ay süre ile uygulanıyor!

YEVDES Projesi ile belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde
>> Enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve
>> Yenilenebilir enerji üretiminin artırılması,

Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması, kamuda genel olarak kolaylaştırıcı bir kilit unsur olacak ve yenilebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalığı artıracaktır. Teknik destek hizmeti Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanan proje yaklaşık 4.5 milyon avro bütçe ve 30 ay süre ile uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.