30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


YEKDEM Geliri Nasıl Hesaplanır? Yeni Formül!

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK, YEKDEM gelir hesabını içeren yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmeliği değiştirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün 31199 sayılı Resmi Gazetede YEKDEM gelirinin hesaplandığı formülün değiştirildiği yönetmelik yayımlandı:

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;

YG:Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),
PTFt,u:t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u:Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
LÜNETm,t,u:m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği lisanssız üretim tesislerinden üretilen enerji ile söz konusu lisanssız üretim tesisleri ile ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinde tüketilen enerjinin mahsuplaştırılmasıyla bulunan net üretim değeri (MWh),
KBc:c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL),
FBm:Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış tarifesi arasındaki farkın tüketim miktarı esas alınarak m görevli tedarik şirketi bazında ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedelini (TL),
a:Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
d:YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,
ni:i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,
N:Piyasa katılımcısı sayısını,
l:t teklif bölgesi sayısını,
k:Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
j:Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
p:Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,
g:Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler kapsamında portföyünde tüketici bulunan görevli tedarik şirketi sayısını

ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.