30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


YEKA GES-3 Yarışmasında Değişiklik Yapıldı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bugün 31268 sayılı Resmi Gazete’de YEKA GES-3 hakkında düzeltme ilanı yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın düzeltme ilanında şu hususlarda değişiklik yapıldı:

>> Yarışma Adları, Bağlantı Kapasiteleri Ve Başvuru Tarihleri İle Başvuru Saatleri
>>YEKA GES-3 Yarışması Şartname Temin Tutanağı

İlanın tamamı ise şu şekilde:

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan söz konusu yarışma ilanının 2. maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İdare Bilgileri :

Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Adresi : Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA
Telefon numarası : 0 312 214 12 93
Faks numarası : 0 312 223 69 84
Elektronik posta adresi : yeka@enerji.gov.tr
İnternet adresi : http://www.eigm.gov.tr
Yarışma Konusu : Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma

“2- Yarışma Bilgileri:

c) Şartname bedeli, ödeme şekli ve şartnamenin temin edileceği yer:
Her bir yarışmaya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2.000 (ikibin) Türk Lirası’dır. Bu bedelin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Banka / Şube Adı : T.C. Merkez Bankası / Ankara Şubesi
Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015

Her ne surette olursa olsun şartname temini için ödenmiş tutarlar iade edilmez. Yabancı para cinsinden yapılan ödemeler dikkate alınmaz. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznesine elden ödeme yapılmaz. Ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontunun üzerinde “YEKA GES-3” ibaresi ve şartnameyi temin edecek olanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, tüzel kişi olması halinde ise ticaret unvanı bulundurulur.

Şartname, aşağıdaki belgeler İdare’nin elektronik posta adresine (yeka@enerji.gov.tr) “pdf formatında” iletildikten sonra İdare tarafından gerekli kontroller yapılarak Ek-3’te beyan edilen elektronik posta adresine gönderilir.

  1. Ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu
  2. YEKA GES-3 Yarışması Şartname Temin Tutanağı (Ek-3) Başvuru yapılmak istenen her bir yarışma için 2.000 (ikibin) Türk Lirası tutarında ayrı dekont sunulur.”

İlanın Ek-2’si aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir

“Ek-2 Yarışma Adları, Bağlantı Kapasiteleri Ve Başvuru Tarihleri İle Başvuru Saatleri

İlanın Ek-3’ü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“ Ek-3 YEKA GES-3 Yarışması Şartname Temin Tutanağı

(*) Yarışma başvurusu kapsamında belirtilecek yarışma adı öngörülen yarışma adından farklı olabilir. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.