30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“YEKA GES 2” Şartname Taslağı Yayınlandı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Türkiye’nin 2’nci en büyük güneş enerjisi ihale başvuruları “YEKA GES 2, 2019 Ocak’ta yapılacak.

Şartname maddelerinde, kurulması beklenen güneş enerjisi santrallerinin bağlantı kapasitesinin bin MWe olması, bunun 500 MWe Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 MWe Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 MWe de Niğde-Bor YEKA’da olacağı yer aldı.

Alım Süresinin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 yıl olduğu, kurulum süresinin ise sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24’üncü ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanacağı kaydedilen şartnamede, şunlar belirtildi:

“En geç 60’ıncı ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınır. Lisansı süresi, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 30 yıldır. Yarışma başvurularının alınma tarihi ocak ayı son haftası, alım süresi ise sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 yıldır. Kurulum Süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24’üncü ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılır.”

– Yerlilik vurgusu

5 yıl içinde tamamlanacak olan santrallerde kullanılacak panellerin en az yüzde 60 oranında yerli olacağı belirtilen şartnamede,  şunlar kaydedildi:

“Yerli malı belgeli güneş modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek. Yerli katkı oranları güneş panellerinde en az yüzde 60, kablo ve kablo kanalı, taşıyıcı konstrüksiyon ve eviricilerde en az yüzde 51 olacak. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilecek veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek.”

– “Yarışmacılardan iş deneyim belgesi istenmeyecek”

Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabileceği bildirilen şartnamede, sözleşmeyi imzalayanın konsorsiyum olması durumunda konsorsiyum ortaklarının sözleşme kapsamında yer alan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kaydedildi.

Başvuruda, yarışmacılardan iş deneyim belgesi istenmeyeceğine işaret edilerek, yarışmaya katılan tüzel kişinin veya iş ortaklığının veya konsorsiyumun ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmayacağı yer aldı.

Yarışma, ilanda yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılacağı, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılacağı bildirildi.

– Teminat Mektubu

Yerli malı belgeli “güneş modülleri”nin Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edileceği belirtilen şartnamede, şunlar yer aldı:

“Yarışma başvuru dosyasında, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte 10 milyon dolar tutarındaki teminat mektubu bulundurulur. Yarışmayı kazanan GES şirketi, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar 5 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte 50 milyon dolar tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu bakanlığa sunar. GES’lerin, sözleşme ve eklerine uygun olarak ilgili YEKA’larda kurulumunun  gerçekleştirilmesi ve kısmen veya tamamen işletmeye alınması durumunda varsa cezai şartları, hukuki riskleri ve tazmin durumu, tamamlanan kapasitenin toplam kapasiteye oranı göz önünde bulundurularak kalan teminat tutarı, GES şirketine ilgili GES’lerin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde iade edilir.

GES şirketi, EDS’nin işletilmesine dair 15 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, 1 milyon dolar tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu EDS’li GES’in geçici kabul tarihinden en geç 1  ay öncesine kadar bakanlığa sunar. Şartnamede belirtilen şartları sağlamak kaydıyla birden çok teminat mektubu sunulabilir.”

– Rüzgarda dört yarışma yapılacak

Şartnamede, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde, her biri 250 MWe olmak üzere dört yarışma yapılacağı, her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam yüzde 70’inden (175 MWe) az olamayacağı, bununla birlikte yarışmayı kazanan firmalar bağlantı bölgeleri için tahsis edilen bağlantı kapasitesinin yüzde 30 fazlasına (325 MWe) kadar aday YEKA alanı önerebileceği kaydedildi.

Rüzgar türbinlerinin güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücü 3,0 MWe güce sahip olması gerekeceği bildirilen şartnamede, şunlar kaydedildi:

“Rüzgar yatırımlarında yerlilik oranı şartı kule için yüzde 65, kanat için yüzde 60, rüzgar türbininin diğer tüm ekipmanlarında ise yüzde 51 olacak. Rüzgar türbinlerindeki yerlilik düzeyinin bakanlığın belirlediği puan cetveline göre yapılacak hesaplamaya göre asgari olarak 55 puana sahip olması gerekecek. Şanlıurfa-Viranşehir YEKA için 500 MWe, Hatay-Erzin YEKA için 200 MWe ve Niğde-Bor YEKA için ise 300 MWe kapasite tahsis edilecek. Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh  (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilir.”

– Yeka kapsamında kurulacak ve işletilecek enerji depolama sistemi şartnamesi 

Niğde-Bor YEKA GES ile birlikte kurulacak olan Enerji Depolama Sistemi (EDS)’nin teknik ve işletme şartlarını belirleneceği ifade edilen şartnameyle, Niğde-Bor GES ile birlikte çalışacak EDS’nin tasarım kriterleri, kapasitesi, çalışma modu ve süreleri, teknik özellikleri, yerlileşme, işletme süresi ve şartları ile tesis bileşenlerini kapsayacak.

EDS bu şartnamede, tanımlanan ve şebekenin ihtiyaç duyabileceği ve/veya şebeke yan hizmetlerinde ihtiyaç duyulabilecek fonksiyonları yerine getirecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.