30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


YEKA 2’deki EDS’nin Teknik ve İşletme Şartları Taslak Olarak Kamuoyuna Sunuldu

İSTANBUL (Enerji Portalı) – YEKA kapsamında kurulacak ve işletilecek enerji depolama sistemi şartnamesinde, Niğde-Bor GES ile birlikte çalışacak EDS’nin tasarım kriterleri, kapasitesi, çalışma modu ve süreleri, teknik özellikleri, yerlileşme, işletme süresi ve şartları ile tesis bileşenlerine dair bakanlığın beklediği kriterler açıklandı.

Yapılacak olan EDS’ de talep edilen çalışma modlarına göre Niğde-Bor YEKA GES’ten üretilen ve enterkonnekte sistemdeki elektrik enerjisini depolayacak ve gerekli hallerde şebekeye verilmesi ve  EDS’nin elektrokimyasal olarak Lityum-İyon (Li-Ion) teknolojili bütünleşik bir batarya sisteminden oluşması istenmektedir. Bunun dışında hazırlanan taslakta EDS’ nden beklenen özellikler 23 maddede sıralanıyor.

İstenilen sistemin özelliklerinde öne çıkanlar ise şöyle:

  • Yerli yazılım ile geliştirilmiş Batarya Yönetim Sistemi (BYS) ve Enerji Yönetim Sistemi (EYS) ’ne sahip olması beklenen EDS’yi TEİAŞ tarafından belirlenecek çalışma modu ve öncelikler dahilinde çalıştırılacak. Bununla birlikte, talimatlandırılmamış veya önceliği işletmeciye bırakılmış zaman dilimlerinde dengeleme amaçlı olarak da kullanılabilecektir.
  • Kurulacak ve işletilecek EDS Niğde-Bor YEKA Alanında ve 30 MW/ 90 MWh (AC) güç/enerji kapasiteli olacaktır. Bağlantı noktası gerekli görülmesi halinde yarışmayı kazanana ilave maliyet getirmemek kaydıyla Bakanlıkça değiştirilebilecektir.
  • 6. EDS ve ilgili donanımları en az 6.000 (altı bin) çevrimlik bir çalışma süresi için tasarlanıp inşa edilecektir. Batarya raf ömrü ise asgari 15 (onbeş) yıl olacaktır.
  • EDS, yıllık en az % 97 (yüzde doksanyedi) EDS emre amadelik oranına sahip olması istenmektedir. (Bu orana EDS’nin yıllık bakım, servis, yazılım güncellemeleri ve lisanslama işlemleri boyunca geçen süreler de dahil)
  • EDS ve bileşenleri tahdidi olmamak kaydıyla, asgari olarak şu standartlara uygun olması istenmektedir:


Tablo: EDS’ nde Asgari Olarak Uyulması Gereken Standartlar

YEKA-2 GES Şartnamesi için buraya tıklayınız.

Niğde-Bor YEKA GES’te kurulacak Enerji Depolama Sistemi Şartnamesi için buraya tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.