30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


YEK Yerli Aksam Desteği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik yaptı.

Bugün yayımlanan 30894 numaralı Resmi Gazete’de ETKB, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili 8’inci maddenin 5 ve 6 fıkrasında değişiklik yaptı. Değişiklikte şöyle denildi:

“(5) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretimi gerçekleştirilmiş, Tip Belgelendirmesine başlanmış ancak Tip Belgelendirmesi tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  (Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası) temin edilinceye kadar, başvuru sahibi belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan (Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri) biri veya birkaçını Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu kapsamda TSE tarafından üçüncü fıkraya göre düzenlenecek Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde birinci fıkrada yer alan sertifikaları tamamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek üçüncü fıkra kapsamında TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini alır ve dördüncü fıkra kapsamında Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde 9 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki ve Ek-5/Lahika-1’de yer alan taahhütnamedeki cezai hükümlere göre işlem tesis edilir.”

Aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Sertifika uygunluk süreci devam eden rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2020 yılına ilişkin olarak 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri için yapılacak başvurular, 4’üncü madde ve 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte, 11 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Söz konusu başvurulardan eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 25 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

Eklenen ikinci Geçici Madde ile destekten yararlanmak isteyenlerin 1 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapması isteniyor.

ETKB, aynı Yönetmeliğin Ek-5’inden sonra gelmek üzere ekteki Ek-5/Lahika-1 ekledi. Destekten faydalanmak isteyen üreticiler Ek-5/Lahika-1 ile yönetmelikte istenilen başvuru şartlarını sağlamaması durumunda aldıkları desteği yasal faizi ile geri ödemeyi taahhüt edecek.

Değişiklik yönetmeliğini okumak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.