Yapılcan Enerji Yatırım San.Tic.A.Ş. Aksaray’da Biyogaz Üretim Tesisi Kurmayı planlıyor.

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü, Kızılan Mevkii (Tapuda L31B18C Pafta, 0 Ada, 163 Numaralı Parsel) adresinde, 11.800 m2 yüzölçümlü alanda Yapılcan Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Biyogaz Üretimi Tesisi faaliyeti yapılması planlanmaktadır.

Tesis, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü, Kızılan Mevkii, 163 Parsel adresinde bulunmakta olup EMRE YAPILCAN adına tahsilli durumdadır. Gerçekleştirilecek proje için 11.800 m2 ’lik yüzölçümlü alan planlanmıştır.

Tesiste günlük 98 ton hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklı dışkıların yakılması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi planlanmaktadır. Tesiste saatte 1,2 MW elektrik üretilecektir.

Proje sayesinde bölgede gözle görülür bir çevresel ve sosyal kalkınma hedeflenmektedir. Bu tipte tesislerin ülke genelinde yaygınlaşması ile hem kontrollü bir atık bertarafı sağlanmış olacak, hem de bu atıkların enerji üretimi ile ülke ekonomisine fayda sağlaması gerçekleşmiş olacaktır