30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Yapılamayan Lisanssız Santraller Hakkındaki Kanun Yürürlüğe Girdi!

ANKARA (Enerji Portalı) – 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19 Temmuz 2019 Tarihli ve 30836 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayınlandı.

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılamayan lisanssız üretim santralleri için ek süre verildi. Kanunda ver alan 31. maddede yer alan:

“MADDE 31 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Lisanssız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.’

ifadesi ile hayata geçirilemeyen lisanssız üretim projelerine 120 gün ek süre verilmiş oldu.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun için enerjiportali.com//wp-content/uploads/2019/07/Gelir-Vergisi-Kanunu-İle-Bazı-Kanunlarda-Değişiklik-Yapılması-Hakkında-Kanun.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.