30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 2022’ye Kadar!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları için son tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, endüstriyel işletmelerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattıkları verimlilik artırıcı proje (VAP) başvurularının 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Ayrıca bakanlık tarafından şu bilgilendirmeler yapıldı:

Başvurular, posta yoluyla “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara” adresine yapılacak ve ayrıca vapdestek@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecek.

VAP desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekiyor.

Bu şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a) Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,

b) Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,

c) Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının beşyüz TEP ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmesi,

ç) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması. 

VAP destek başvuruları için “EK-1 Verimlilik Artırıcı Proje Başvuru Formu” ile “EK-2 Proje Bileşenleri Özet Tablosu” doldurulacaktır. Sanayi sektör sınıflamaları için “EK-10 İmalat Sanayi Sektör Sınıflamaları” kullanılacak ve “EK-6 Verimlilik Artırıcı Proje Desteklerine İlişkin Taahhütname” imzalanarak başvuru dosyasının eki olarak sunulacak.

Belge & Dosyalar

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları
EK-1 Verimlilik Artırıcı Proje Başvuru Formu
EK-2 Proje Bileşenleri Özet Tablosu
EK-6 Verimlilik Artırıcı Proje Desteklerine İlişkin Taahhütname
EK-10 İMALAT SANAYİ SEKTÖR SINIFLAMALARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.