VERİMDER – Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği  misyonu, yapılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu sorumluluğu konularında kamuoyunda farkındalık oluşturarak, dalga dalga yayılan ve sürekli bir etki oluşturmaktır.

Bununla birlikte, VERİMDER’in amacı, her zamankinden daha da değerli hale gelen mevcut enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanabilmemiz, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve küresel ısınma sonucu meydana gelmesi muhtemel felaketlerin önlenmesi için, enerjinin etkin/verimli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla her kesimle işbirliği yapmak, bilinçlendirmek, bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir. Ayrıca ülkemizdeki yönetmeliklerin AB ve diğer dünya standartlarıyla uyumunda bilgi ve birikimiyle destek vermektir.


VERİMDER – Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İletişim:

Adres:  Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Tembelova Alanı 3200. Sok. No:3206, GEBZE

Telefon: (0262) 678 34 90 – 94

Mail:  info@verimder.org.tr