30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Van’da Enerji, Maden ve Jeoloji Hakkında Çalıştay Yapıldı

VAN (Enerji Portalı) – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK), 2020 yılının 3. çalıştayını Van’da gerçekleştirdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarının daha etkin ve verimli uygulanabilmesini sağlamak için oluşturulan “Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)” 2020 yılı 3. Çalıştayını Van’da gerçekleştirdi.

MTA, çalıştaya dair ayrıntılar hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu:

“23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştay gündemi kapsamında Van Gölü ve çevresinin jeolojisi, maden ve enerji potansiyeli değerlendirilmiş, Van ve civarında yapılan arazi çalışmalarında ise yerinde incelemeler yapılmıştır.

Çalıştaya;

  • Kurul Başkanı: Dr. M. Emrah AYAZ (Genel Müdür Yardımcısı),
  • Kurul Üyeleri: Cahit DÖNMEZ (Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı),
  • İsmail KARA (Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanı),
  • Prof. Dr. Ahmet GÖKCE, Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU,
  • Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT, Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ,
  • Proje Danışmanlarından Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ ve
  • Doç. Dr. Vural OYAN,  
  • MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin KARTAL,
  • ilgili yöneticiler, proje başkanları ve teknik elemanlar katılmışlardır.

Ayrıca çalıştaya Prof. Dr. Yücel YILMAZ, Prof. Dr. Levent GÜLEN ve Prof. Dr. Leyla KALENDER video konferans, Prof. Dr. Taner ÜNLÜ ise tele konferansla katılarak katkı koymuşlardır.

Enerji hammadde potansiyelleri incelendi…

Oldukça verimli geçen program kapsamında bölgenin jeodinamik evrimi irdelenmiş, Van Gölü ve çevresindeki metalik maden, endüstriyel hammadde ve enerji hammadde potansiyelleri incelenmiş ve güncel veriler ışığında yeni hedef alanlar değerlendirilmiştir. Bölgenin jeolojisi, tektono-stratigrafik verilerle birlikte ekonomik zenginleşmelere yönelik olarak tartışılmıştır.

Van Gölü çevresindeki volkanizmaların oluşumu, tektojenetik modellerle birlikte incelenmiş ve özellikle jeotermal enerji potansiyeli ile volkanik kayaçlarla ilişkili endüstriyel hammadde potansiyelleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bunların yanısıra Van Gölü’nün oluşumu ve bölgenin depremselliği güncel verilerle gözden geçirilmiştir.

Ayrıca bölgede yayılım gösteren kayaçların uranyum, toryum ve nadir yer elementleri bakımından kaynak kaya oluşturabilme potansiyelleri de tartışılmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında ise; Van Gölü ve çevresinde bölgesel jeoloji, maden yatakları ve enerji hammadde kaynaklarına yönelik olarak çeşitli incelemelerde bulunulmuş ve olası yeni hedef alanlar değerlendirilmiştir.

İnceleme yapılan her lokasyonda spektrometre ile radyoaktivite ölçümleri yapılarak potansiyel zenginleşmelere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.