30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi’nde Değişiklik Yapıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) Yönteminin değiştirildiği duyuruldu.

Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi’nde 06 Mayıs 2021 tarihli ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, 6 Mayıs 2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” ile uyumun sağlanması amaçlandı. Bu çerçevede;

  • 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yapılan değişikliklerle VEP Usul ve Esaslarında detaylı şekilde düzenlenen hükümler Yöntem metninden çıkarılarak hukuki metinlerdeki tekerrürün önüne geçildi.
  • 16 ncı maddede yapılan değişiklik ile “GGF değişim maliyeti katsayısı”nın daha anlaşılır ve detaylı şekilde düzenlenmesi amaçlandı.
  • 17 nci maddede düzenlenen katılımcı pozisyon limitlerinin hesaplanmasına ilişkin hükümde değişiklik yapılarak söz konusu hüküm daha açık ve anlaşılır hale getirildi, söz konusu maddeye yeni eklenen fıkra ile “ticaret sonrası kontrol”e ilişkin hükümler ilave edildi.
  • 35 inci maddede yapılan değişiklikle ise “Piyasa Yapıcılığı Taahhütnamesi”nin ismi “Piyasa Yapıcılığı Anlaşması” olarak değiştirilerek mevzuat içerisinde kavramsal yeknesaklık sağlandı.

Bu kapsamda, Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi’nin nihai hali ve Yöntemde yapılan değişiklikleri gösterir tablo aşağıda yer alıyor:

Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi için tıklayınız.

Vadeli Elektrik Piyasası Yönteminde Yapılan Değişiklikleri Gösterir Tablo için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.