30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


V. Enerji Verimliliği Kongresi Ekim’de Sizleri Bekliyor!

İSTANBUL (Enerji Portalı) – TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), V. Enerji Verimliliği Kongresi’ni 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenliyor.

MMO tarafından yapılan açıklamada kongrenin amacı ve kapsamı şu şekilde belirtiliyor:

“Dünyada ve ülkemizde enerji ihtiyacı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynaklar yetersiz kalmakta, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı ve alternatif enerji kaynakları arayışı zorunlu hale gelmektedir.

Enerjide ülke olarak dışa bağımlılık, ekonomik etkilerinin yanında ulusal bağımsızlığımızı da olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde halen % 70’lerin üzerinde olan enerjide dışa bağımlılık oranı mevcut potansiyellerimize odaklanmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu konuda atılacak en önemli adım yerli üretim kaynakların kullanılmasıdır. Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, var olan kaynakların verimli kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmaktadır.

Diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Çevresel zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla mücadele etmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için «Yeşil Enerji» yi benimsemek çok önemli hale gelmiştir.

Enerji verimliliği bu riskleri bir fırsata çevirmek için en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak binalarda %30, sanayide %40 ve ulaşımda %15 civarında enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Enerji verimliliği sadece tasarruf değil aynı zamanda yeni iş sahaları, istihdam, fırsatlar ve kazanç deme…”

MMO Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Kürekçi kongreyle ilgili açıklamasında, “ İlgili mühendis ve teknik personelin delege olarak kongreye katılmasını arzu ediyoruz. Düzenleyeceğimiz kongreye destek verecek paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim. İnanıyorum ki Enerji Verimliliği üzerine çok değerli görüşler bu kongrede dile getirilecek.” diye belirtti.

v. enerji verimliliği kongresi

Etkinlikte aşağıdaki alanlarda yapılan çalışmalar sergilenerek masaya yatırılacak:

 1. Sanayide Enerji Verimliliği 
 2. Binalarda Enerji Verimliliği 
 3. Ulaşımda Enerji Verimliliği
 4. Enerjinin Geri Kazanımı
 5. Enerji ve Çevre
 6. Enerji Üretiminde Verimlilik
 7. Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 8. Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik
 9. Enerjinin Depolanması
 10. Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
 11. Enerjinin Ekonomi Politiği
 12. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
 13. Enerji Arz Güvenliği
 14. Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu
 15. Enerji Yönetimi ve ISO 50001
 16. Enerjide Endüstri 4.0 
Kongre hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.