30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Üniversiteden Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Yönetmeliği!

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Haliç Üniversitesi tarafından Resmi Gazete’de, “Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayımlandı.

Haliç Üniversitesi, bugün yayımlanan 31327 sayılı Resmi Gazete’de, “Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”ni yayımladı.

Yönetmelikte, Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları şu şekilde belirtiliyor:

İlgili mevzuata uygun olarak sürdürülebilir enerji ve enerji sistemleri bilim ve teknolojileri alanlarında uygulamaya yönelik uluslararası ve ulusal araştırma çalışmaları yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

İlgili mevzuata uygun olarak rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile dost temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak.

Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak.

Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek.

Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojileri konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası, koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

Enerji üretimi teşvik edilecek!

Enerji sistemleri ve teknolojileri alanında uzman öğretim elemanları yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve enerji problemlerine karşı çözüm yolları üretmek.

Enerji sistemleri ve teknolojisinin geliştirilmesi yönünde sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlamak ve bu bağlamda model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji sistemleri ve teknolojileri AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak.

Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.