30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.
kontek enerji


Üniversite, Enerji Hakkındaki Yönetmeliğini Değiştirdi

BURDUR (Enerji Portalı) – Bugün çıkan Resmi Gazete’de “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından bugün çıkan 31509 sayılı Resmi Gazete’de “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şu şekilde yayımlandı:

MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YEKTAM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Program Koordinatörü: Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen ve Merkezin bilim, teknoloji ve uygulama alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,
e) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir