30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.

Üniversite, 1 MW Güneş Enerjisi Santrali İhalesini Duyurdu

GAZİANTEP (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, GES ihalesini duyurdu.

31128 sayılı Resmi Gazete’de Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından yayımlanan ihale ilanı şu şekilde:

2 Kalem Laboratuvar Cihaz Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2020/235300

1 – İdarenin

a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/ Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 – (342)360 17 01
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr

2 – Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği Türü ve Miktarı : 2 Kalem Laboratuvar Cihaz Alımları
1) 1 MW Güneş Enerjisi Santrali, Enerji Üretim ve Eğitim Laboratuvarı Kurulumu 1 Adet
2) Enerji İzleme Sistemi Kurulumu 1 Adet
b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3 – Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırıma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 28/05/2020 Perşembe günü 10:00

4 – Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den görülebilir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den görülebilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5’den görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’dan görülebilir.

5 – İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 – Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 200 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 – Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 28/05/2020 Perşembe günü saat 10:00’ a kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine iadeli taahhütlü postayla ya da elden teslim edilecektir.

8 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir