30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Ulusal Enerji Verimliliği İle İlgili Genelge Yayınlandı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/27 nolu genelgesi ile ” Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” na ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

7 Aralı 2019 tarihinde yayımlanan 30971 sayılı Resmi Gazete’de  ülkemizin, enerji ve doğal kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama misyonu, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile enerji üretiminden nihai tüketime kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılması hedeflenerek 2019/27 nolu genelge yürürlüğe sokuldu.

Genelgede enerji verimliliği;

 • enerjide arz güvenliğinin sağlanması,
 • dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması,
 • iklim değişikliği ile mücadelede etkinliğin artırılması ve
 • çevrenin korunması

gibi stratejik hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri olarak tanıtıldı.

Ülke genelinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için doğru ve tutarlı politika ve önlemlerin etkin bir biçimde uygulanması ve sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi önem taşıyor.

Bu çerçevede;

 • Kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi
 • Ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi,
 • Eylem plan ve programlarının hazırlanması,
 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi

amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında “Ulusal Enerji Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” kuruldu.

Genelgeye göre kurul;

 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
 • Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu,
 • Çevre ve Şehircilik,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar,
 • Hazine ve Maliye,
 • İçişleri,
 • Milli Eğitim,
 • Sağlık,
 • Sanayi ve Teknoloji,
 • Tarım ve Orman,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
 • Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.

Kurul yılda en az bir defa toplanacak. Çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek.Kurul sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek. Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil tolum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt komite danışma ve çalışma gruplarında yer alabilecekler.

Kurul tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.

Genelgeyi okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/Genelge-2019-27.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.