30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı: Enerji Sektörü

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın Enerji Sektörü kısmı yazımızda…

Elektrik iletim ve dağıtımında teknik ve teknik olmayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarla kayıp-kaçak oranları 2016 yılındaki %13,42 seviyesinden 2018 yılında 11,78 seviyelerine düşürüldü.

Kojenerasyon ve çatı güneşi gibi dağıtık üretim sistemleri sayesinde sadece 2019 yılında 2,38 ktep, UEVEP döneminde ise kümülatif 11,31 ktep şebeke kaybının önüne geçildi.

Genel Aydınlatma Tesislerinde LED Armatür Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar taslağı hazırlandı (31.01.2020 tarihinde de yayımlanmıştır). 2020 yılında yeni yapılacak tesislerde uygulamalar başlayacak.

Talep tarafı katılımı uygulaması için piyasa altyapısının oluşturulmasına yönelik yönetmelik değişikliği hazırlanmış ve kamuoyu görüşüne açıldı.

Elektrik faturalarında tüketiciye kıyaslanabilir ve daha detaylı bir fatura bilgisinin sunulması amacıyla yapılan düzenlemelerle, günlük enerji tüketim ortalaması ve cari yıl ile bir önceki takvim yılı gibi geçmiş dönem tüketimlerine erişim imkânı sunuldu.

Elektrik sektörünün yanı sıra doğal gaz ve ısıtma sektörlerinde de çalışmalar sürdürüldü. AB destekli IPA Doğal Gaz İletim Sisteminde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında kompresör istasyonlarında enerji etütleri gerçekleştirildi. Verimli bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ısı mevzuatı çalışmaları yürütülüp, faydamaliyet analizleri ve CBS tabanlı ısı talebi haritalandırması çalışmaları tamamlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.