30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye’nin Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planını Hazır!

ANKARA (Enerji Portalı) – 2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından şehirlerde yeni vizyonları hayata geçirmek ve vatandaşların kent yönetimine katılımlarını artıracak olan akıllı şehir uygulamaları il yeni çalışma yöntemlerinin temellerinin atılması amacıyla üst politika ve stratejiler doğrultusunda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak 2019/29 sayılı Genelge ile yürürlüğe alındı.

658 sayfadan ve beş bölümden oluşan çalışmada dört stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için yirmi altı eylem bulunuyor.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda bulunan stratejiler şöyle:

Hedef 1.1 Akıllı Şehir Ekosistemi Yönetişim Mekanizması Oluşturulacak

Hedef 1.2. Akıllı Şehirlere İlişkin Bütüncül Mali Yönetim Sağlanacak

Hedef 2.1. Teknoloji Üreticileri, Çözüm Sağlayıcıları ve Hizmet Sağlayıcılarının Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacak

Hedef 2.2 Kent Sakinlerinin Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacaktır

Hedef 3.1. Akıllı Şehir Mimarisi Oluşturulacak

Hedef 3.2. Akıllı Şehir Teknoloji Üreticileri, Çözüm Sağlayıcıları ve Hizmet Sağlayıcıları Arasında İşbirliği ve Etkileşim Ortamı Oluşturulacak

Hedef 4.1. Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik Paydaşların Katılımı Artırılacak

Hedef 4.2. Akıllı Şehir Çözümleri Kullanılan Şehircilik Hizmetlerinin Kullanımı Yaygınlaştırılacak

Hedef 4.3. Akıllı Şehir Bileşenlerinin Hizmet Bütünlüğünde Olgunluğu Artırılacak

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda Eylemler ise şu şekilde planlandı:

(1) Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlanacak

(2) Akıllı Şehir Olgunluk Geliştirme Programları ve Rehberlik Mekanizması Hazırlanacak ve Hayata Geçirilecek

(3) Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli Kullanılarak Akıllı Şehir Endeksi Oluşturulacak ve Sürdürülebilirliği Sağlanacak

(4) 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Hayata Geçirilecek, İzlenecek ve Değerlendirilecek

(5) Kamu Değeri Yüksek Akıllı Şehir Projeleri Geliştirilerek Etkin Bir Şekilde Planlanması, Hayata Geçirilmesi ve Yaygınlaştırılması Sağlanacak

(6) Akıllı Şehir Yatırımlarında Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımına Yönelik Bütüncül ve Planlı Bir Yatırım Ortamı Sağlanacak

(7) Akıllı Şehir Dönüşümünde Finansal Olarak Teşvik Edici ve Kolaylaştırıcı Ortam Oluşturulacak

(8) Akıllı Şehir Teknoloji Radarı Oluşturulacak

(9) Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacak

(10) Ulusal Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacak

(11) Yerel Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacak

(12) Akıllı Şehir Çözümleri Kullanımı ile Şehircilik Hizmetlerinin Hizmet Bütünlüğünde Sunumu Sağlanacak

(13) Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Sunumunda Yer Alan Nitelikli İnsan Kaynağı Kapasitesi Artırılacak

(14) Akıllı Şehir Paydaşları Arasında İşbirliği ve Koordinasyon Sağlanacak

(15) Akıllı Şehir Bileşenlerinin Olgunluğu Artırılacak

(15.1) Akıllı Yönetişim Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.2) Akıllı Çevre Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.3) Akıllı Ekonomi Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.4) Akıllı Enerji Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.5) Akıllı İnsan Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.6) Akıllı Ulaşım Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.7) Akıllı Yapılar Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.8) Akıllı Sağlık Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.9) Afet ve Acil Durum Yönetimi Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.10) Akıllı Güvenlik Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.11) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.12) Akıllı Mekân Yönetimi Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.13) Coğrafi Bilgi Sistemleri Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(15.14) Akıllı Altyapı Bileşeninin Olgunluğu Artırılacak

(16) Akıllı Şehir Terminolojisi, Akıllı Şehir Veri Sözlüğü, Birlikte Çalışabilirlik Modeli ve Referans Mimari Modeli Oluşturulacak

(17) Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi ve Ulusal Akıllı Şehir Veri Paylaşım Yönetişimi Platformu Geliştirilecek, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacak

(18) Yerel Akıllı Şehir Mimarisi ve Veri Paylaşım Platformları Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacak

(19) Ulusal ve Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformları Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacak

(20) Akıllı Şehir Çözümü Kullanılan Şehircilik Hizmetlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla Hizmet Sunum Kanalları İyileştirilecek ve Çeşitliliği Artırılacak

(21) Akıllı Şehir Çözümü Kullanılan Şehircilik Hizmetlerine Yönelik Tanıtım Kanalları Çeşitlendirilecek

(22) Kent Sakinlerinin Akıllı Şehir Çözüm Üreticilerine Dönüşümüne İmkan Sağlayan Ortamlar Oluşturulacak

(23) Akıllı Şehir Bilgi Güvenliği Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacak

(24) Akıllı Şehir Kapsamında Oluşturulan ve Kullanılan Kişisel Verinin Korunumu Sağlanacak

(25) Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesinde Akıllı Şehir Çözümlerinin Kullanımına İlişkin Kullanıcıların Katılımı Artırılacak

(26) Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Gelişim Alanları Akıllı Bölgeler Olarak Değerlendirilecek

Genelgeyi okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-2023-Ulusal-Akıllı-Şehirler-Stratejisi-ve-Eylem-Planı-Genelgesi.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Belgeyi indirmek için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-2023-Ulusal-Akıllı-Şehirler-Stratejisi-ve-Eylem-Planı.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.