30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye’de Karbon Fiyatlamasına Geçiş Hızlanacak!

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, SHURASTAT 24. sayılı raporunda ülkelerin karbon ticareti verilerini değerlendirdi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından 28.09.2021’de yayımlanan SHURASTAT 24. sayılı raporunda şu bilgiler yer aldı:

Avrupa Birliği’nin Temmuz 2021’de Yeşil Mutabakat ve Fit for 55 programı çerçevesinde aldığı karara göre, ithal ürünlerin karbon içeriklerine göre vergilendirilmesini öngören Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)‘nı hayata geçirecek. Düzenlemenin 2023-2026 arasında yalnız raporlamayı içeren hazırlık dönemi sonrasında kademeli olarak uygulamaya konması planlanıyor. SKDM ilk etapta AB’ye ithal edilen alüminyum, çimento, elektrik, gübre ve demir-çelik için uygulanacak.

SKDM Kapsamındaki Ürünlerde AB’ye En Çok İhracat Yapan Ülkeler ve İhracat Tutarları (2019- milyar ABD$)

AB Yeşil Mutabakatı: AB ekonomik ve sosyal gelişiminin 2050 yılına dek net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedefi doğrultusunda şekillendirilmesi; buna yönelik politika, mevzuat ve eylemler bütünü.

Fit for 55: AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2030 yılına dek %55 emisyon azaltımı hedefleyen eylem paketi.

SKDM kapsamındaki ürünlerde AB’ye en çok ihracat yapan ülkelerin bu ürünlerdeki toplam ihracatında AB’nin payı (%)

Türkiye’nin toplam ihracatı…

Türkiye söz konusu ürünlerde özellikle alüminyum ve demir-çelikte AB’ye en fazla ihracat yapan üçüncü ülke konumunda. Türkiye’nin söz konusu ürünlerdeki toplam ihracatında AB’nin ağırlığı ise %50’nin biraz üstünde; dolayısıyla bu ürünlerin ihracatında AB’ye bağımlılığı en yüksek 4. ülke konumunda. Bu ürünlerde AB pazarına ihracat Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %5’i seviyesinde.

Yurtiçinde karbon fiyatlamasına geçilmesi ve kapsam dahilindeki ürünlerin üretiminde karbon salımını azaltacak üretim teknolojilerine öncelik verilmesi SKDM’nin ihracat üzerindekini etkisini en aza indirecektir.

SKDM kapsamındaki ürünlerin AB’ye başlıca ihracatçılarında Karbon Fiyatlaması Durumu

Karbon vergisinin etkileri:

UNCTAD tarafından yapılan ilk hesaplamalara göre sınırda karbon vergisi Türkiye’den ithal edilen alüminyum fiyatını %1-2, demir-çelik fiyatını %3-6, çimento fiyatını %12-24 artırabilir*.

Karbon fiyatlaması olan ülkelerden AB’ye yapılan ihracatta, ürün fiyatlarına yansıyan karbon vergilerinin sınırda karbon vergisinden düşüleceği öngörülüyor. Türkiye’nin de karbon fiyatlamasına geçmesi AB pazarında rekabet gücünü artıracaktır.
• Türkiye’de Paris Anlaşması’nın meclis gündemine alınacağının duyurulmasıyla birlikte iklim hedeflerinin revizyonu ve karbon fiyatlamasına geçişin hızlanması bekleniyor.
SKDM kapsamında yapılan etki analiz çalışmalarının genişletilmesi, sanayinin rekabet gücüne yönelik politikaların geliştirilmesi ve karbon vergisi gelirlerinin enerji dönüşümüne yönlendirilmesi önem taşıyor.
• Uzun dönemde enerji verimliliği ve karbon yoğun üretim alanlarında düşük karbonlu proseslere geçiş rekabet gücünde belirleyici olacaktır.

*Karbon fiyatı 44 ABD$/ton- 88 ABD$/ton aralığında varsayılmış ve üretimin karbon yoğunluğu her bir ülkenin üretim teknolojisine göre uyarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.