Türkiye’de Fosil Yakıt Kullanımının Dışsal Maliyeti Raporu

Türkiye’de elektrik üretimi, ısıtma ve karayolu taşımacılığında fosil yakıt kullanımının dışsal maliyeti