30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün Sosyoekonomik Etkileri”

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, resmi sitesinden “Türkiye’de elektrik sistemi dönüşümünün sosyoekonomik etkileri” raporunu paylaştı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından “Türkiye’de elektrik sistemi dönüşümünün sosyoekonomik etkileri” adlı rapor yayımlandı. Raporda yer alan ana mesajlar şu şekilde listelendi:

  • Elektrik sisteminin dönüşümü, Türkiye’ye önemli faydalar sağlayacaktır: Bir yandan sera gazı emisyonları düşürülürken diğer yandan ekonomik büyüme güçlendirilecek ve dış ticaret dengesi iyileşecektir. Bu dönüşümün sosyoekonomik getirileri, finansal maliyetinin üç katından fazladır.
  • Sağlık ve çevre alanındaki kazanımlarla birlikte toplam ücretlerdeki artış, bu dönüşüm sürecinin en önemli faydasını oluşturmaktadır. Dönüşümle birlikte daha yüksek vasıflı ve ücret düzeyi daha yüksek istihdam olanakları doğmaktadır.
  • 2030 ve 2050 yıllarına yönelik bir iklim eylem planını da kapsayan uzun vadeli bir politika vizyonu, bu dönüşümü mümkün kılacak ve çalışmada belirtilen faydalara ulaşmak için gereken zemini sağlayacaktır.
  • Enerji dönüşümünün önünü açan politikalar, yeni yatırımları, gelir ve verimlilik artışlarını da beraberinde getirecektir. Ancak doğrudan doğruya fosil yakıtlardan enerji üretimiyle bağlantılı sektörlerde ve genel verimlilik kazanımlarından faydalanamayan alanlarda üretim ve istihdam azalacaktır. Dolayısıyla dönüşümün faydalarını azami düzeye çıkarmak ve olumsuz etkilenen grupların bu faydalardan adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak için ulusal ve yerel ölçekte yeni çözümler oluşturulması gerekecektir.

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.