Türkiye’nin dışa bağımlılıkta en önemli gider kalemlerinin başında Enerji Geliyor. Enerji’de ilk hedefimiz dışa bağımlılığı azaltmak. Bu doğrultuda Türkiye Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak önemli projelere imza attı. Yenilenebilir Enerji YEKA ihalesinde Dünya rekoru kırıldı. TürkAkım’ı onaylanarak büyük oranda tamamlandı. Akkuyu Nükleer için dev teşvik verildi.

Geçtiğimiz 15 yılda ekonomisini 3’e katlayan Türkiye’de, Enerjide de önemli projelerle gelişmeye devam ediyor. Özellikle kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen projelerin toplam yatırımı 100 milyar dolara ulaştı. Mevcut Elektrikteki kurulu güç kapasitesi 32 bin megavattan 85 bin megavat düzeyine çıktı. Yalnız konfor değil performansıylada etkin ısı ve enerji sağlayan Doğalgaz tüketimi ortalama 3 kat artış gösterdi. Doğalgaz’daki abone sayısı 4 kat fazlalaştı. cari açığında önemli gider kalemlerinde biri olan Enerji ithalatı için stratejik önemi bulunan hamleler atıldı.

DOĞALGAZ’DA AVRUPANIN VANALARINDAN OLACAK TÜRK AKIMI ONAYLANDI
Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 başlamadan onayladığı TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2017’de onaylanarak başlayan çalışmalara hız verildi. Bu doğrultuda Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgelerinden geçişi temsilen deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti kondu.

AKKUYU NÜKLEER PROJESİ İÇN ÖNEMLİ GELİŞMELERE İMZA ATILDI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile CKK konsorsiyumu ortaklığı arasında Akkuyu NGS’nin yüzde 49 hissesinin CKK’ya devredilmesini temin edecek ön protokol anlaşması karşılıklı olarak imzalandı. Buna istinaden tek hamlede Türkiye’nin en büyük enerji yatırımlarından biri olan Mersin’de inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santrali teşvik belgeli yatırımların kapsamına alındı. Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde Toplam 4 bin 800 megavat elektrik enerjisinin sağlanacağı öngörülüyor. Akkuyu Nükleer için 76 milyar liralık yatırım teşvik belgesi organize edildi. İstihdam anlamında da projede 2764 kişinin çalışacağı planlanıyor.

MİLLİ ENERJİ HAMLESİ
Enerji’nin millileştirilmesi kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz ile nükleer enerjideki gelişmeleri müteakiben yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının en üst seviyeye getirilmesi için aynı zamanda cari açığın kapatılmasında da önemli rol oynayacak hamlelerden olan Milli Enerji ve Maden Politikası projelerini açıkladı. 3 bacaktan oluşan Arz güvenliği, yerlileştirme ve şeffaflık üzerine kurulu politika dahilinde hedeflenen adımlar tek tek atılmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santralinin kurulmasını öngören Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonucu en yüksek teklifi veren Kalyon-Hanwha Grubu, Türkiye’de proje dahilinde 450 milyon dolarlık entegre güneş panel fabrikası ve 1 milyar dolara mal olacak bin megavat enerji kapasiteli GES kurulacağını açıkladı.

YEKA’DA DÜNYA REKORUNA İMZA ATILDI
Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Rüzgâr YEKA ihalesi için türbin üretiminde dünyada ilk 10’unda yer alan 8 konsorsiyum teklif verdi. Söz konusu İhalede, Kalyon-Türkerler-Siemens konsorsiyumu kilovatsaat başına verdiği 3.48 dolar/centlik teklifle birlikte dünya rekoruna da imza atmış oldu. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasına istinaden elektrik üretiminde kullanılmasını hedefleyen projenin haricinde Türkiye’nin doğalgaz dağıtım ağı da hızla genişletilerek pek çok ilçeye daha doğalgaz hizmeti sunuldu. EPDK tarafından 81 ile doğalgaz götürülmesini sağlayacak ihaleler gerçekleştirildi.

DENİZDE ARAMA BAŞLADI
Depolama ve LNG için son iki yılda önemli altyapı yatırımları faaliyete geçirildi. Türkiye’nin ikinci FSRU LNG tesisi Hatay Dörtyol’da iki yıl içinde devreye alınması planlandı. Yatırımları yapılan v yakın zamanda   Türkiye filosuna eklenecek yeni sondaj gemileriyle beraber Akdeniz ve Karadeniz’de kuyuların kazılmasına başlanacak gözüküyor. 2016-2020 yılı yatırımı dahilinde iletim altyapısına 30 milyar liralık yatırım paketi açıklandı. şimdiye değin beş yıllık planın, 5.1 milyar lirası iletim, 8 milyar lirası dağıtım altyapısı olmak üzere 13.1 milyar liralık kısmı tamamlandı. AB ülkeleri içerisinde doğalgaz kullanımında konut ve keza sanayide en ucuz, elektrik kullanımında sanayide en ucuz birinci, konutta ikinci sırada yer aldı.

GES’LER İÇİN PANEL ÜRETİMİ BAŞLIYOR
Türkiye’nin ilk yerli güneş modülü entegre tesisinin temeli atıldı. Dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanını çok özel bir şartnameyle ihaleye sunduklarının altını çizen Albayrak, şunları söyledi: “Şartnamemizin özelliği, teknoloji transferini, bu teknolojilerde Türkiye’yi üretim üssü haline getirmeyi öncelik olarak belirlemesi oldu. Fason üretim veya montaj değil, doğrudan teknoloji üretimi yapacak fabrikayı ve yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak Ar-Ge merkezini şart koyduk. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) kilovatsaat başına yaklaşık 20 dolar/cent ödediğimiz fiyatı, 6.99 dolar/cente indirip tarihi bir düşüş sağladık.”

MADEN DENETİMİNDE YENİ KONTROLLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanI Albayrak’ın direktifleri doğrultusunda maden denetimleri yeniden ele alındı. Buna göre Maden ocaklarını işletme güvenliği bakımında risk faktörüne göre 3’e ayıran bakanlık, yer altı kömür madenlerini “kırmızı” gruba aldı, denetim sıklığını yılda 1’den 4’e yükseltildi. Yıllık 4 defa belirlenen periyodlarla denetlenecek madenlerde, en ufak riskin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.  Maden İşleri Genel Müdürlüğü, madenleri işletme güvenliği açısından barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre sınıflara ayırdı. Mİ- GEM, yılda en az bir kez denetlenmesi gereken madenleri risk büyüklüklerine göre yılda 1, 2 ve 4 kez denetlemeye başladı. “Maden Sahalarında Risk Yönetimi” adı ile başlatılan uygulama kapsamında maden sahaları “Mavi”, “Sarı” ve “Kırmızı” olmak üzere 3 gruba ayrıldı. İşletme güvenliği açısından en riskli görülen madenlerin bulunduğu “kırmızı” gruptaki maden ocaklarının yılda en az 1 olan denetim sıklığı, 3 ayda 1’e çıkarıldı. Sarı grup 6 ayda 1, Mavi grup ise yılda 1 kez denetime tabi tutulacak. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, uygulamanın hedefinde, özellikle kazalarla gündeme gelen maden ocaklarının çok daha sık ve uzun süreli periyotlarla denetlenerek, eksik ve risklerin anında tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması var.Tüm yeraltı kömür ve yılda 100 bin tondan fazla üretim yapan yeraltı metal maden ocakları artık 3 ayda 1 denetlenecek. Ayrıca yılda 500 bin tondan fazla üretim yapan açık kömür ve metalik maden ocakları ile İscehisar bölgesi mermer ocakları ve İstanbul Cebeci bölgesi agrega ocakları da yılda 4 kez denetlenecek kırmızı grup içinde yer aldı.

ENERJİDE YERLİLİK ARTTI
 % 33.2: Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı
 % 5.7: Rüzgâr enerjinin elektrik üretiminde payı
 % 20: Doğalgaz depolamada hedef
 % 49.3: Elektrik üretiminde yerli kaynak payı
 % 23: Yerli kömürden elektrik üretimi
 5.4 milyar metreküp: Tuzgölü gaz depolama tesisi kapasitesi
 4.6 milyar metreküp: Silivri gaz depolama tesisi kapasitesi
 107 milyon metreküp: Günlük LNP depolama kapasitesi
 5 milyon ton: Petrolda hedef depolama kapasitesi
 6 milyon metre: Sondaj hedefi