30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim İstatistikleri: Mayıs 2020

İSTANBUL (Enerji) – Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), 2020 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi ile ilgili verileri değerlendirdi.

2020 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi:

Birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi 2019 ve 2020 Mayıs sonu verileri kıyaslandığında yüzdelik sıralamanın değişmediği görülüyor. Fakat üretim yüzdelerine baktığımızda:

>> İthal kömür, doğal gaz ve linyit gibi fosil kaynaklı üretimlerin yüzdelerinin azaldığı;
>> Hidrolik ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yüzdelerinin arttığı sonucuna varılıyor.

2020 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi Kurulu Gücü:

Birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi kurulu gücü verileri incelendiğinde ilk üç sırada hidrolik, doğal gaz ve linyit yer alıyor.

2020 yılı Mayıs ayı sonu toplam elektrik enerjisi üretimi:
117.830 GWh

2020 yılı Mayıs ayı sonu toplam elektrik enerjisi kurulu güç:
91.579 MW

Kurulu güç verileri yüzdelik olarak incelendiğinde ve 2019 verileri ile kıyaslandığında verilerdeki değişimin çok az olduğu görülüyor. Ayrıca kurulu güçlerin 2020 Mayıs sonu kaynak bazında ilk beş sıralaması şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Hidrolik (31,35), doğal gaz (28,01), yenilenebilir (18,14) (jeotermal, rüzgar, güneş ve atık ve çöp), linyit (11,03) ve ithal kömür (9,79).

Güneş Enerjisinin 2020 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %3,7 oldu.

Güneş Enerjisinin 2020 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Kurulu Gücü Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %6,71 oldu.

Güneş Enerjisinin 2019 yılı itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Güneş Enerjisinin Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payını 2019 ve 2020 yılı Mayıs aylarına göre kıyasladığımızda %4,17’den %5,98’e yükseldiği görülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.