30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim İstatistikleri: Mart 2021

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi ile ilgili verileri değerlendirdi.

2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi:

Birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi 2020 ve 2021 Mart sonu verileri kıyaslandığında yüzdelik sıralamanın değişmediği görülüyor. Fakat üretim yüzdelerine baktığımızda:

>> Hidrolik ve İthal kömür kaynaklı üretimlerin yüzdelerinin azaldığı;
>> Linyit, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yüzdelerinin arttığı sonucuna varılıyor.

2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi Kurulu Gücü:

Birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi kurulu gücü verileri incelendiğinde ilk üç sırada hidrolik, doğal gaz ve yenilenebilir yer alıyor.

2021 yılı Mart ayı sonu toplam elektrik enerjisi üretimi:
79.341 GWh

2021 yılı Mart ayı sonu toplam elektrik enerjisi kurulu güç:
96.768 MW

Kurulu güç verileri yüzdelik olarak incelendiğinde ve 2020 verileri ile kıyaslandığında verilerdeki değişimin çok az olduğu görülüyor. Ayrıca kurulu güçlerin 2021 Mart sonu kaynak bazında ilk beş sıralaması şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Hidrolik (31,24), doğal gaz (26,55), yenilenebilir (jeotermal, rüzgar, güneş ve atık ve çöp) (19,88), linyit (10,45) ve ithal kömür (9,29).

Güneş Enerjisinin 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %3,61 oldu.

Güneş Enerjisinin 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Kurulu Gücü Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %7,14 oldu.

Güneş Enerjisinin 2020 yılı itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Güneş Enerjisinin Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payını 2020 ve 2021 yılı Mart aylarına göre kıyasladığımızda %3,6’dan %4,04’e yükseldiği görülüyor.

Rüzgar Enerjisinin 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %9,64 oldu.

Rüzgar Enerjisinin 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Kurulu Gücü Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %9,5 oldu.

Rüzgar Enerjisinin 2020 yılı itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Rüzgar Enerjisinin Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payını 2020 ve 2021 yılı Mart aylarına göre kıyasladığımızda %8,78’ten %4,04’e yükseldiği görülüyor.

Jeotermal Enerjinin 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %3,33 oldu.

Jeotermal Enerjinin 2021 Yılı Mart ayı sonu itibariyle Kurulu Gücü Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %1,68 oldu.

Jeotermal Enerjinin 2020 yılı itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Jeotermal Enerjinin Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payını 2020 ve 2021 yılı Mart aylarına göre kıyasladığımızda %3,4’ten %4,04’e yükseldiği görülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.