30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Nedir?

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Nedir?

Kurumun temelleri 1956 yılında 6821 sayılı Yasa ile Başbakanlık’ a bağlı olarak Ankara’da Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği ile atılmıştır. 1982 yılında 2690 sayılı Yasa ile Başbakan’a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılanmıştır.

Kurumun görevleri 13 Temmuz 1982 tarihli 17753 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile belirlenmiştir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Görevleri;

– Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirleyip Başbakan’ın onayına sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek.

– Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, tavsiyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak.

– Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboratuvarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt çevirimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak.

– Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek.

– Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve denetimi yapmak, izin ve lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılması için Başbakana öneride bulunmak.

– Nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuvarlarından çıkan radyoaktif artıkların güvenli şekilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak.

– Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nükleer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak.

– Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek öğretim kurumları ile işbirliği yapmak; nükleer konulardaki iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek; bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek.

– Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda halkı aydınlatmak.

– Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenlemeleri önermek.

– Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) İletişim
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192Çankaya/Ankara 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Telefon: (312) 295 8700
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu E-posta: taek@taek.gov.tr
 

5 yorum

 • Ayşe GÖNÜLTAŞ dedi ki:

  Üniversite Hastanesi Ameliyathane Servisinde Hemşire olarak çalışmaktayım.Portabl görüntüleme cihazı ile vakalar almaktayız.Alan kullanımı´,kontrol ve korunma ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşamaktayız.Kurum içi yazışmalarda sonuç alamıyoruz.Ölçüm sonuçları an ile nitelendirilip bize bilgi verilmemektedir.Bu anlamda konu ile ilgili sosyal doz,olması gereken standartlarla ilgili Radyasyon güvenlik Komitesi nin cuma toplantılarına katılmak istiyoruz.Lakin profesyonel ve doğru bilgilere ihtiyacımız var.Yardımcı olabilirseniz müteşekkir oluruz.Şimdiden teşekkür ederim.
  Ayşe GÖNÜLTAŞ
  ADRS:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ AMELİYATHANE SERVİSİ
  TLF:05336580781

 • özden ŞAHİN AKAR dedi ki:

  Ben Röntgen teknisyeniyim son üç yıla kadar röntgen laboratuvarın da çalıştım üç yıldan beride mamografi çekimi yapıyorum [ketem ] biriminde çalışmaktayım ve bana kanser teşhisi kondu şu anda kemoterapi alıyorum,mamografi cihazının korumasını biliyorsunuzdur bana bize göre cihazın üzerindeki cam korumanın yeterli olmadığını düşünüyoruz taktir edersiniz ki kanser olmanın bir çok etkeni var benimi etkenlerin den biride röntgen teknisyen olmam ve eğer bu bir etkese bende etken olduğunu düşünüyorum, oraya kuşun paravan yapılmasını istedik cihazın üzerindeki cam korumanın yeterli diyorlar şimdi ben diyorum ki eğer radyasyon bir etkense neden kurşu paravan yapılmasın kurumlarımla görüştüm yapılmadı şu anda benden başka iki arkadaşım çalışıyor sizden istirhamım bu konuyla ilgili sizde bilgi istiyorum , ben yanıyorum başka meslek taşlarım yanmasın şimdiden teşekkür ediyorum

 • özden ŞAHİN AKAR dedi ki:

  yukarıdaki önerim hakkında cevap verirseniz memun olurum
  özden ŞAHİN AKAR
  KAYSERİ İlçe Sağlık Müdürlüğü Fevziçakmak KETEM
  RÖNTGEN TEKNİSYENİ
  05334761197

 • özden ŞAHİN AKAR dedi ki:

  işaretli alanı dolduruyorum ama siz neden dikkate alınmıyor bu konuyla ilgili ceabı yazrsanız mumun olurum eksik nedir anlamadım

 • Fatih Karakaş dedi ki:

  Merhaba Özden hanım, bu konu ile ilgili direk olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile irtibata geçmenizi öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.