Tüpraş’ın Batman Rafinerisi 2 Mwe güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

Batman İli Merkez, İlcesi İluh Köyü Mevkiindeki Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. (Tüpraş) Batman Rafineri Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Batman rafinerisi 2 mwe güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir . ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince batman rafinerisi 2 mwe güneş enerjisi santrali projesi’ne valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verilmiştir.

eborsahaber