Trona doğal olarak oluşan bir mineraldir. Esas olarak, külü üretmede kullanılır. Trona’nın diğer kullanım alanları; hava kirliliği kontrolü, geliştirilmiş altın geri kazanımı ve hayvan yemidir.

Hava kirliliği kontrolü: Trona, cam üretimi, çimento üretimi, atık yakma, altın ve diğer değerli metal arıtma, petrol arıtma, kağıt hamuru ve kağıt ve kömür yakıtlı elektrik üretimi gibi endüstriler tarafından kullanılmaktadır. Trona, kükürt oksitleri (SO2 ve SO3), hidroklorik asit (HCI) ve hidroflorik asit (HF) gibi asit gazlarını baca gazı emisyonlarından etkin bir şekilde temizler.

Hayvan yemi: Trona, başta süt inekleri olmak üzere hayvan yemi için kullanılır. Trona içeren uygun bir yem programı süt üretimini artırır.

– Trona hava kirliliği kontrolünde nasıl çalışır?

Trona, ekipmanlara zarar vermeyecek güvenli, aşındırıcı olmayan bir atık ürün oluşturmak için asit gazlarla reaksiyona girdiği “Kuru Sorbent Enjeksiyon” sistemlerinde kullanılır.

Nötr sodyum tuzları oluşturmak için onlarla reaksiyona girerek asit gazları uzaklaştırır.

– EPA tarafından onaylandı mı?

EPA veya ilgili Devlet Düzenleme Kurumları, trona’nın bir hava kirliliği kontrol ürünü olarak kullanımını onayladı ve ürün, nihai MATS yönetmelikleri gibi hava kirliliği kontrol yönetmeliklerinde de belirtildi.

– Trona çevreye zararlı bir mineral midir?

Trona, tehlikeli olmayan, yanıcı olmayan bir mineraldir.

Trona, 25 yıldan uzun bir süredir santrallerde ve endüstride asit gazı hava akımlarını temizlemek için kullanılmıştır.

– Türkiye’nin trona rezervi

İlk Trona minerali ABD (Wyoming) de petrol sondajları yapılırken bulunmuştur. Ülkemizde ise Trona minerali 1979 yılında,Beypazarı’nın kuzeyinde MTA Genel Müdürlüğü’nce yapılan kömür sondajları esnasında belirlenmiş, 1980 yılında başlayan Trona etütleriyle 23 000 m sondaj yapılarak Dünya ‘nın bilinen ikinci Trona yatağı bulunmuştur.Saha işletilmek üzere 1985 yılında ETİBANK’ a devredilmiştir.

Dünya’da en büyük Trona üretim bölgesi ABD’de Wyoming Eyaleti’nin Green River havzası’nda olup bu bölgede yılda 19,3 milyon ton civarında kapasite mevcuttur. Türkiye, ABD’den sonra ikinci büyük fosil trona yataklarına sahip ülkedir. Türkiye’de Beypazarı bölgesinde yoğunlaşmaktadır.