Trabzonspor’un farklı gelir kaynak arayışlarından en önemli projelerinden olan biri HES yatırım projesinin inşaat aşamasına gelindi.

Trabzonspor’un bugün yapılan Mali Genel Kurul’unda üyelere verilen Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunda önemli projelerden olan HES projesinde inşaat aşamasına gelindiği bilgisi yer aldı.

Faaliyet raporunda HES projesi ile ilgili olarak 28.21 MW gücünde ve yıllık ortalama 80.400 GWh enerji üretecek olan HES projesinin EPDK’dan 05.07.2012 tarihi ile üretim lisansı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 05.06.2012 tarihinde ÇED olumlu belgesi alındığı bildirildi.

HES projesinin Koruma Amaçlı Nazım imar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulamalı Uygulamalı imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğünce 28.07.2016 tarihinde onaylandığı ifade edildi.
Raporda, EPDK’dan süre uzatımı ile ilgili tüm izinler alındığı ve bu izinler gereği HES inşaatının 05.07.2019 tarihine kadar tamamlanması gerektiği HES projesi ile ilgili tüm istimlaklar yapıldığı ve orman izinlerinin alındığı ve inşaatının önünde hiçbir engel kalmadığı bildirildi.

Faaliyet raporunda gerekli finansmanın sağlanması ile inşaata başlanacağı ifade edildi.

haber61