30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TPAO’nun Petrol İşletme ve Arama Ruhsatı Hakkında 9 İlan

ANKARA (Enerji Portalı) – Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 31140 sayılı Resmi Gazete’de TPAO hakkında petrol işletme ve arama ruhsatları için ilanlarda bulundu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından petrol işletme ve arama ruhsatları hakkında ilan çıkarılan kurum ve bölgeleri:

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO)

“Batman, Siirt, Diyarbakır, Çankırı, Çorum, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Akdeniz”

MAPEG ilanları:

Batman ve Siirt…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Batman ve Siirt illeri dahilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3141 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 28.08.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince on yıl süre ile uzatılması için 22.05.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

Diyarbakır, Çankırı, Çorum, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu Diyarbakır il sınırları dahilindeki AR/TPO/K/L42-c2, Çankırı ve Çorum illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/H32-a, Adıyaman ve Malatya illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/L41-c4 ve Şanlıurfa il sınırları dahilindeki AR/TPO/K/N42-a1 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarının müddeti 18.04.2020 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘ nin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

Akdeniz…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/KD/O20,O21,P20,P21 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 116.745 hektarlık sahanın ilavesi için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/KD/R20,R21,S20,S21 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 193.522 hektarlık sahanın ilavesi için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında R18,R19,S18,S19 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında S16,S17 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında T18,T19,U18,U19 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında T16,T17,U16,U17 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında V18,V19 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.04.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.