30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TKİ: Türkiye’de 83,9 Milyon Ton Kömür Üretildi

ANKARA (Enerji Portalı) – Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’nin Kömür (Linyit) Sektörü Raporu 2018’e göre; 2018 yılı satılabilir kömür üretimi; 81,08 milyon ton linyit, 1,10 milyon ton taşkömürü ve 1,75 milyon ton asfaltit olmak üzere bir önceki yıla göre %13,28 artarak toplam 83,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre; 2016 yılı satılabilir taşkömürü üretimi 1,3 milyon ton ve 2017 yılı üretimi ise 1,2 milyon ton, 2018 yılına üretim ise 1,1 milyon tona düştü. Böylelikle, Zonguldak Havzası’nın, Türkiye enerji talebine olan katkısı 2018 yılı itibariyle binde 4,6 düzeyine kadar geriledi.

“Özel sektör tarafından üretilen taşkömürü toplam üretimin yaklaşık %36,6 oldu.”

1991 yılında başlayan rödovans uygulamasıyla, 2004 yılından itibaren Türkiye Taş Kömürü (TTK) tarafından işletilemeyen rezervlerin, hukuku TTK uhdesinde kalmak kaydıyla, rödovans karşılığı özel firmalara işlettirilmesi uygulaması başlatılmıştı. 2018 yılında özel sektör tarafından üretilen taşkömürü toplam üretimin yaklaşık %36,6’sı oranında oldu.

“Satılabilir linyit üretiminin 22,06 milyon tonu TKİ tarafından üretildi.”

Linyit üretimleri ise, 2018 yılında bir önceki yıla göre %13,47 oranında artarak 81,08 milyon ton olarak gerçekleşti.

Satılabilir linyit üretiminin 22,06 milyon tonu TKİ tarafından gerçekleştirildi. 2008 yılında 35,8 milyon ton düzeyinde olan TKİ kurumu satılabilir üretimi 2016 yılında 12,9 milyon ton ile son 18 yılın en düşük seviyesini görmüş, ancak daha sonra tekrar yükseliş eğilimine girdi.

2018 yılı tüvenan linyit üretimi yaklaşık 101,5 milyon ton olup; bu üretimin 53,3 milyon tonu kamuya ait ruhsat sahalarından yapıldı. Bu üretimin 29,72 milyon tonu TKİ ruhsat sahalarından yapılmıştır. Böylelikle özel sektörün linyit üretimindeki payı %48 düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı itibariyle; TKİ’nin satılabilir üretim miktarı 16.043.784 ton olup işletme ruhsatı TKİ’ye ait Kontrol Müdürlüklerine bağlı rödovanslı sahalar dâhil edildiğinde TKİ ruhsat sahalarından yapılan toplam satılabilir üretim miktarı 22.055.701 ton olarak gerçekleşti.

Grafik 1: TKİ Kurumu Satılabilir Kömür Üretimleri (2001-2018)

Şekil 1’deki grafiğin 2018 yılı verisine Kontrol Müdürlüklerine bağlı rödovanslı sahalarda yapılan üretimler dâhil edildi.

TKİ’de 2018 yılında üretilen satılabilir kömürün %66’i’sı açık ocak ve %34’iü ise yeraltı işletmecilik yöntemleriyle elde edildi. Kurum, açık ocak üretimlerinin neredeyse tamamını kendi imkânlarıyla yaparken, yeraltından üretimin ise %98’i özel sektör firmalarına yaptırılmaktadır. TKİ Kurumu tarafından 2018 yılında yapılan kömür üretimleri Tablo 1’de yer alıyor:

Tablo 1: 2018 Yılı TKİ Kurumu Kömür Üretimleri

TKİ kurumu 2018 yılı satılabilir üretiminin en büyük kısmı %45 ile Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ)’de yapıldı. Bu işletmeyi %15 ile Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) ve %13 ile Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) izledi. Geriye kalan %27’lik kısmı Kontrol Müdürlüklerine bağlı rödovanslı sahalarda yapıldı.

Kurum tarafından, yeraltı işletmesi olarak çalışılmaya uygun sahalarda üretimi artırmaya dönük rezerv belirleme ve projelendirme çalışmaları, yurtiçinden ve yurtdışından üniversiteler ve çeşitli firmalarla iş birliği yapılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye’nin linyit üretimlerinin 2008 yılından 2015 yılına kadar gerileme eğilimine girdiği anlaşılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.