30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TKİ Ege Linyit İşletmeleri Taşıma ve Boşaltma İşi İhale edecek

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Taşıma ve Boşaltma İşi İhale Edeceğini Resmi gazeteden duyurdu.

Resmi Gazeteden bugün yayınlanan duyuruya göre  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü şıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 40.000 ton kömürün, İstasyon Vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi ihale edecek.

Resmi Gazetede yayınlanan duyuru aşağıdaki şekildedir.

TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 – İdarenin

  1. a) Adresi:  L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA
  2. b) Telefon ve faks numarası:  (236) 613 23 26 (4 hat)       Faks: 612 20 13 – 613 20 13
  3. c) Elektronik posta adresi:  elisatinalma@eli.gov.tr

2 – İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği – Türü – Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre
Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 40.000 ton kömürün, İstasyon Vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi 2018/255260 2018-821 12.06.2018

15:00

180 gün
  1. b) Yapılacağı yer:  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.
  2. c) İşin süresi:  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
  3. d) İhale usulü:  Açık ihale

3 – İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 – İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 – Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 – İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 – Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 – Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4593/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.