30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TKİ 2019-2023 Strateji Planı’nı Açıkladı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planını açıkladı.

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi (GLİ), Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) ve Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) ile kömür üretilmesini sağlayan TKİ; “Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etme” misyonu ile “öncelikli olarak güçlü bir kurumsal yapının kurulması ile birlikte bu sayede verimlilik ve etkinliğin arttırılması bunun yanında özellikle Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilerek üretim ve satışların artırılmasını” amaçladığını belirtti.

Bu kapsamda beş yıl için kurum Stratejik Planı’nı oluşturdu. Plana göre TKİ;

  • Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmayı,
  • Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmayı,
  • Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmeyi ve
  • Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda TKİ 2019-2023 yılları için şu hedefleri koyduğunu açıkladı:

– Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir.

-Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat sahalarının ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.

– Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin ve pazar payının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacaktır.

– Verimlilik projesi kapsamında verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme yöntemleri belirlenerek; maliyet kalemleri düşürülecek, karlılık arttırılacaktır.

– Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla randımanı düşük makineler hizmet dışına alınacak ve makine ekipman parçalarında yerlileştirme yapılacaktır.

– Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, analiz ve izleme sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

– Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz eden Ar-Ge projelerine devam edilecektir

– Mevcut ve ileri teknolojiler ile kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, kalitenin ve verimin yükseltilmesi ile kömürün farklı alanlarda kullanımı araştırılacaktır.

– Kömür üretiminin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal algı ile ilgili bilimsel ve yenilikçi çalışmalar yapılacaktır.

TKİ Stratejik Planı’nı okumak için enerjiportali.com//wp-content/uploads/2019/07/TKİ-2019-2023-Stratejik-Planı.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.