30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


TKDK’nın Yenilenebilir Enerji Tesislerini Destekleme Şartları

ANKARA (Enerji Portalı) – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başvuru çağrı rehberinde Yenilenebilir Enerji Tesisleri ile ilgili şu açıklamalar yer alıyor:

Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekiyor.

Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;
– Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,
– Konsantre güneş enerjisi sistemleri,
– Rüzgar enerji sistemleri,
– Jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için)

5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecek.

Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacak.
– Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacak.

Yenilenebilir enerji tesisleri (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek amacı ile – hidroelektrik hariç – yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar):

• Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi.
• Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı.
• Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri Projelendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  1. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak tesisin elektrik tüketim kapasitesiyle uyumlu projelendirilmelidir.
  2. Tüketim tesisinin faaliyet alanı ile ilişkisi olmayan veya sektörde kullanımı olmayan makine-ekipmanlara projelerde yer verilmemelidir.
  3. Teknik projede yer almayan makine-ekipmanlara, elektrik projelerinde yer verilmemelidir.
  4. Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanların (boş prizlere yükleme cetvelinde 1-2 kw güç yazılması vs.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.
  5. Projelere dâhil edilecek yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulu gücü (kWe), tüketim tesisinin kurulu gücünün yüzde 60‘ını geçmemelidir. Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün (kWe) hesaplanmasında kullanılan 0.6 talep gücü faktörü (eş zamanlılık faktörü) eş zamanlı yoğun kullanım gerektiren sektörler için farklı alınabilir. Bu durumda, sözleşme öncesi kontroller sırasında TKDK tarafından açıklama talep edilebilir.
  6. Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör) çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir.
  7. Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başvuru çağrı rehberine aşağıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.